x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Tổng quan Tâm lý Thị trường

Các Ý Kiến Mở Của Thành Viên - Tất cả

TênÝ Kiến Thành ViênGiảmTăngLời/Lỗ Trung bình%
EUR/USD
Giảm
52%
Tăng
48%
19441790-0.03%
BTC/USD
Giảm
56%
Tăng
44%
15381228-2.39%
USD/JPY
Giảm
54%
Tăng
46%
836710-0.12%
GBP/USD
Giảm
54%
Tăng
46%
7366310.10%
Dầu Thô WTI
Giảm
46%
Tăng
54%
577683-0.53%
Vàng
Giảm
59%
Tăng
41%
7445160.31%
Dầu Brent
Giảm
40%
Tăng
60%
347521-1.36%
S&P 500
Giảm
52%
Tăng
48%
383351-0.21%
USD/CAD
Giảm
51%
Tăng
49%
3623480.00%
Chỉ số US Dollar Index
Giảm
58%
Tăng
42%
345253-0.14%

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng - Tất cả

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng
Quá Trình Hoạt Động Tuyệt Đối