Tin Tức Nóng Hổi
0

Tổng quan Tâm lý Thị trường

Các Ý Kiến Mở Của Thành Viên - Tất cả

TênÝ Kiến Thành ViênGiảmTăngLời/Lỗ Trung bình%
EUR/USD
Giảm
52%
Tăng
48%
51534664-0.04%
USD/TRY
Giảm
57%
Tăng
43%
55594240-0.17%
BTC/USD
Giảm
37%
Tăng
63%
296650034.32%
Dầu Thô WTI
Giảm
59%
Tăng
41%
46393273-0.54%
Bitcoin Index
Giảm
40%
Tăng
60%
277341062.87%
Dầu Brent
Giảm
55%
Tăng
45%
29512457-0.49%
Vàng
Giảm
68%
Tăng
32%
356016570.57%
GBP/USD
Giảm
56%
Tăng
44%
28992299-0.28%
Dow 30
Giảm
43%
Tăng
57%
145919620.07%
Khí Tự nhiên
Giảm
46%
Tăng
54%
15541814-0.06%

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng - Tất cả

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng
Quá Trình Hoạt Động Tuyệt Đối