Tin Tức Nóng Hổi
0

Tổng quan Tâm lý Thị trường

Các Ý Kiến Mở Của Thành Viên - Tất cả

TênÝ Kiến Thành ViênGiảmTăngLời/Lỗ Trung bình%
USD/TRY
Giảm
67%
Tăng
33%
1540877331.87%
EUR/USD
Giảm
50%
Tăng
50%
38173778-0.09%
Vàng
Giảm
60%
Tăng
40%
27521802-0.42%
BTC/USD
Giảm
51%
Tăng
49%
21822112-1.24%
Bitcoin Index
Giảm
53%
Tăng
47%
17441532-0.92%
Dầu Thô WTI
Giảm
59%
Tăng
41%
19311342-0.64%
EUR/TRY
Giảm
70%
Tăng
30%
22539492.04%
GBP/USD
Giảm
52%
Tăng
48%
14841361-0.08%
USD/JPY
Giảm
54%
Tăng
46%
12261059-0.08%
GAU/TRY
Giảm
70%
Tăng
30%
14426171.90%

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng - Tất cả

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng
Quá Trình Hoạt Động Tuyệt Đối