x
0

Tổng quan Tâm lý Thị trường

Các Ý Kiến Mở Của Thành Viên - Tất cả

TênÝ Kiến Thành ViênGiảmTăngLời/Lỗ Trung bình%
EUR/USD
Giảm
44%
Tăng
56%
4025190.15%
Vàng
Giảm
61%
Tăng
39%
2521640.18%
USD/JPY
Giảm
59%
Tăng
41%
2381630.09%
USD/TRY
Giảm
72%
Tăng
28%
261100-1.58%
GBP/USD
Giảm
45%
Tăng
55%
1561930.03%
Dầu thô
Giảm
45%
Tăng
55%
146179-0.18%
Dầu Brent
Giảm
45%
Tăng
55%
91113-0.01%
Chỉ số đô la Mỹ
Giảm
58%
Tăng
42%
117850.21%
Khí Tự nhiên
Giảm
68%
Tăng
32%
12859-2.23%
USD/RUB
Giảm
73%
Tăng
27%
12245-0.97%

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng - Tất cả

Quá Trình Hoạt Động Cộng Đồng
Quá Trình Hoạt Động Tuyệt Đối