x
0

Các Công ty Hàng đầu

Giao Dịch Xã Hội - Các Tài Khoản Thật đang Dẫn Đầu

Xếp hạngTên Tài Khoản% ThắngMAX DDTuầnLời/Lỗ ròngTăng Tuyệt Đối
1Anubis 0.00% 0% 194$0 +0%
2Ahamad Doza Chowdhury 76.38% 100% 206-$59 -5%
3Basyo 80.63% 100% 268-$22,421 -14%
4Faizan Memon 76.55% 64% 239-$416 -15%
5fidan 45.45% 100% 256-3,917 -31%
6Much Solichuddin 72.38% 100% 231-$3,358 -39%
7eslam nassr 48.72% 99% 199-$100 -40%
8ulitin andrey 56.67% 49% 214-$2,081 -41%
9kazinasim 89.47% 100% 253-$562 -41%
10jason_X 37.32% 99% 290-$3,435 -42%

Cộng Đồng

Thành viên Hoạt động Hàng đầu

Xếp hạngTên người dùng% ThắngLời/Lỗ %
1Nguyen Nam100%36.48%
2Phú Sỹ Nguyễn100%20.2%
3Cuong Duc50%8.06%
4Hoàng Thiên Lê Nguyễn100%6.48%
5Trung Hiếu Vũ0%3.47%
6Trần Anh100%2.7%
7Mai Xuân Minh100%2%
8Huyền Vũ Hoàng0%1.81%
9khai vo van0%1.3%
10thanh thien Nguyen0%1.24%

Thành viên Tốt nhất

Xếp hạngTên người dùngCông cụLời/Lỗ %
1Nguyen NamHBC36.48%
2Phú Sỹ NguyễnPVD20.2%
3Cuong DucHợp Đồng ...9.01%
4Hoàng Thiên Lê NguyễnXAU/EUR6.48%
5Trần AnhGBP/JPY2.7%
6Mai Xuân MinhEUR/USD2%
7Luân Nguyễn ThànhUSD/JPY1.22%
8cuong nguyenEUR/USD1.21%
9long aggressiveEUR/USD0.99%
10Son Pham NgocUSD/JPY0.56%

Thành viên Tích cực Nhất

Xếp hạngTên người dùngTổngLời/Lỗ %
1Trung Hiếu Vũ23.47%
2Cuong Duc28.06%
3Luân Nguyễn Thành21.12%
4Cephan Hua20%
5Minh Cảnh Nguyễn2-4.43%
6thanh thien Nguyen11.24%
7Viet Anh Nguyen10.36%
8Đức Anh Nguyễn1-7.42%
9Dũng Đinh10.01%
10Nguyen Nam136.48%