x
0

Các Công ty Hàng đầu

Giao Dịch Xã Hội - Các Tài Khoản Thật đang Dẫn Đầu

Xếp hạngTên Tài Khoản% ThắngMAX DDTuầnLời/Lỗ ròngTăng Tuyệt Đối
1Anubis 0.00% 0% 194$0 +0%
2Ahamad Doza Chowdhury 76.38% 100% 206-$59 -5%
3Basyo 80.63% 100% 268-$22,421 -14%
4Faizan Memon 76.55% 64% 239-$416 -15%
5fidan 45.45% 100% 256-3,917 -31%
6Much Solichuddin 72.38% 100% 231-$3,358 -39%
7eslam nassr 48.72% 99% 199-$100 -40%
8ulitin andrey 56.67% 49% 214-$2,081 -41%
9kazinasim 89.47% 100% 253-$562 -41%
10jason_X 37.32% 99% 290-$3,435 -42%

Cộng Đồng

Thành viên Hoạt động Hàng đầu

Xếp hạngTên người dùng% ThắngLời/Lỗ %
1Nguyen Nam0%7.44%
2Viet Anh Nguyen0%1.99%
3Trader Nguyễn0%-0.28%
4Kir Che0%-3.01%
5do thi thu ngoc0%-3.8%

Thành viên Tốt nhất

Xếp hạngTên người dùngCông cụLời/Lỗ %
1do thi thu ngocVàng-3.8%

Thành viên Tích cực Nhất

Xếp hạngTên người dùngTổngLời/Lỗ %
1Kir Che1-3.01%
2Nguyen Nam17.44%
3Viet Anh Nguyen11.99%
4do thi thu ngoc1-3.8%
5Trader Nguyễn1-0.28%

Công cụ Hoạt động Tích cực Nhất

Xếp hạngCông cụGiảmTăngTổng
1EUR/USD39251673261
2Vàng25115830899
3Dầu thô15216326924
4GBP/USD15418821369
5USD/JPY22516715632
6Dầu Brent9510915236
7Khí Tự nhiên1205314323
8Bạc342413247
9DAX435711408
10AUD/USD3811210251
11S&P 500268710021
12Chỉ số đô la Mỹ117829838
13USD/TRY265999026
14USD/RUB119468661
15Dow Jones Industrial Average19607047
16Đồng17236746
17USD/CAD61376720
18EUR/JPY25426459
19Nifty 5013186125