x
0

Thành viên Tích cực Nhất

Xếp hạngTên người dùngMởĐóng cửaTổng% ThắngLời/Lỗ %
1Cuong Duc02250%8.06%
2Minh Cảnh Nguyễn0220%-4.43%
3Luân Nguyễn Thành02250%1.12%
4Cephan Hua0220%0%
5Trung Hiếu Vũ2020%3.47%
6Hoàng Thiên Lê Nguyễn011100%6.48%
7long aggressive011100%0.99%
8Kir Che0110%-0.86%
9vinh luu0110%-0.61%
10Mai Xuân Minh011100%2%
11Viet Anh Nguyen011100%0.36%
12xuân thắng phan0110%0%
13khai vo van1010%1.3%
14thanh thien Nguyen1010%1.24%
15Huy Minh1010%-0.74%
16Nguyen Nam011100%36.48%
17Dũng Đinh1010%0.01%
18Dat Vo0110%-2.94%
19Hung Vu011100%0.46%
20cuong nguyen011100%1.21%
21Kinh Nguyen0110%-0.21%
22Nguyễn Billy0110%-0.56%
23hoà đậu1010%-1.88%
24pham bach0110%-7.12%
25Nguyễn Công Thành0110%-2%
26Đức Anh Nguyễn0110%-7.42%
27Trần Anh011100%2.7%
28Phú Sỹ Nguyễn011100%20.2%
29Nguyen Quan011100%0.01%
30do thi thu ngoc0110%-3.8%
31ECT Viet Nam0110%0%
32Nguyen Tuan1010%-1.06%
33Trader Nguyễn0110%-1.45%
34Son Pham Ngoc011100%0.56%
35Huyền Vũ Hoàng1010%1.81%