x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Tóm tắt Phân tích Kỹ thuật theo Thời gian Thực

Đăng nhập / Đăng ký ngay để lưu lại thiết lập của bạn.
Tùy chỉnh Tất cả các dữ liệu được truyền trực tuyến, và được cập nhật tự động.
 

Hãy chọn khung thời gian bạn muốn

Cột 1
Cột 2
Cột 3
Cột 4

Tìm kiếm để thêm tài sản mong muốn của bạn

Hiện đã chọn: 0 của 0
Tên Loại 5 Phút 15 Phút Hàng giờ Hàng ngày
USD/VND Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Trung Tính Trung Tính Bán Mạnh Mua
Tổng kết: Bán Bán Bán Mạnh Mua Mạnh
EUR/USD Trung bình Động: Trung Tính Mua Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mua Mua Mạnh Trung Tính
Tổng kết: Trung Tính Mua Mua Mạnh Mua
GBP/USD Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Bán
Chỉ báo: Trung Tính Bán Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Bán Mạnh Mua Mạnh Bán Mạnh
USD/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Bán Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mua Mạnh
USD/CHF Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Bán Mạnh Bán Mạnh Bán
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
AUD/USD Trung bình Động: Bán Trung Tính Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Mua
Tổng kết: Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
EUR/GBP Trung bình Động: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Chỉ báo: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
USD/CAD Trung bình Động: Bán Bán Mua Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Bán Mạnh Mua Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Bán Mạnh Mua Bán Mạnh
NZD/USD Trung bình Động: Bán Trung Tính Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
EUR/JPY Trung bình Động: Bán Mua Mua Mua Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mua Mạnh Mua Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Trung Tính Mua Mạnh Mua Mạnh
EUR/CHF Trung bình Động: Bán Trung Tính Bán Bán
Chỉ báo: Bán Mua Mua Mạnh Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Trung Tính Trung Tính Bán Mạnh
GBP/JPY Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mua Mua
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mua
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Mua Mua
GBP/CHF Trung bình Động: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Chỉ báo: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Bán Mạnh
Tổng kết: Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh Bán Mạnh
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.