Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Sâmsp Quang

Tham gia: Dec 04, 2020


Sâmsp Quang Tâm lý về Cổ phiếu
Ngày Bắt ĐầuTênMuaTỳ giá Mở cửaKết Thúc Ngày% T.đổi
22-11-21Apple 164.11-4.45%
2
22-11-21Boeing 210.27-5.26%
2
28-10-21Lockheed Martin 327.1319-11-21 @ 341.53-4.40%
2
28-10-21Tesla 1057.3919-11-21 @ 1137.27-7.55%
2
04-03-21Tesla 645.4926-03-21 @ 618.71-4.15%
2
23-02-21Microsoft 232.9319-03-21 @ 230.35-1.11%
2
08-02-21Lockheed Martin 338.0005-03-21 @ 340.43+0.72%
2
02-02-21Tesla 870.4826-02-21 @ 675.50-22.40%
2
26-01-21Samsung Electroni... 1953.0019-02-21 @ 1894.00-3.02%
2
25-01-21Pfizer 36.9119-02-21 @ 34.44-6.69%
2
25-01-21Apple 143.7319-02-21 @ 129.87-9.64%
2
22-01-21Siemens AG 132.4212-02-21 @ 133.70-0.97%
2
14-01-21Caterpillar 196.6705-02-21 @ 193.00-1.87%
2
11-01-21Lockheed Martin 337.8005-02-21 @ 337.04-0.22%
2
25-12-20Apple 131.9715-01-21 @ 127.14-3.66%
2
24-12-20Tesla 664.1315-01-21 @ 826.16-24.40%
2