Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

An NT

Tham gia: Apr 24, 2020


An NT Tâm lý về Hợp Đồng Tương Lai
Ngày Bắt ĐầuTênMuaTỳ giá Mở cửaKết Thúc Ngày% T.đổi
01-09-22Dầu Brent 93.3623-09-22 @ 86.63+7.21%
2
01-09-22Dầu Thô WTI 87.4223-09-22 @ 79.28+9.31%
2
30-06-22Dầu Thô WTI 109.3821-07-22 @ 96.56+11.72%
2
30-06-22Dầu Brent 112.1121-07-22 @ 104.12+7.13%
2
30-06-22Dầu Brent 112.1121-07-22 @ 104.12+7.13%
2
24-08-21Dầu Brent 69.4117-09-21 @ 75.31+8.50%
2
24-08-21Dầu Brent 69.4117-09-21 @ 75.31+8.50%
2
23-08-21Dầu Thô WTI 65.0017-09-21 @ 71.97+10.72%
2
15-07-21Dầu Thô WTI 71.8606-08-21 @ 67.89+5.52%
2
10-06-20Dầu Thô WTI 39.5403-07-20 @ 40.28+1.87%
2
27-04-20Dầu Brent 23.3022-05-20 @ 35.21+51.12%
2
27-04-20Dầu Thô WTI 16.0821-05-20 @ 33.92+110.95%
2