Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hoà Phạm Phú

Tham gia: Apr 07, 2019


Hoà Phạm Phú Ý kiến về Tiền Tệ
Ngày Bắt ĐầuTênMuaTỳ giá Mở cửaKết Thúc Ngày% T.đổi
09-10-19VND/USD 0.0000430001-11-19 @ 0.000043000.23%
2
09-10-19EUR/USD 1.098201-11-19 @ 1.1167+1.68%
2
13-08-19NZD/USD 0.645906-09-19 @ 0.6427-0.50%
2
13-08-19AUD/USD 0.679506-09-19 @ 0.6848+0.78%
2
13-08-19GBP/USD 1.207006-09-19 @ 1.2280+1.74%
2
13-08-19EUR/USD 1.120606-09-19 @ 1.1030-1.57%
2
15-07-19THR/USD 1236.4910-08-19 @ 1928.28+55.95%
2
15-07-19ATOM/USD 3.656310-08-19 @ 3.1456-13.97%
2
18-06-19ZIL/USD 0.02300213-07-19 @ 0.014524-36.86%
2
18-06-19BTTN/USD 0.00133013-07-19 @ 0.001186-10.86%
2
18-06-19ATOM/USD 6.721113-07-19 @ 4.5191-32.76%
2
17-04-19WTI/USD 64.3910-05-19 @ 61.83-3.98%
2
17-04-19USD/TRY 5.780910-05-19 @ 6.1608+6.57%
2
17-04-19EUR/USD 1.130310-05-19 @ 1.1235-0.60%
2
17-04-19GBP/USD 1.305910-05-19 @ 1.3002-0.43%
2
16-04-1910MT/USD 0.00145811-05-19 @ 0.001552+6.46%
2
16-04-19YEL/USD 0.00026011-05-19 @ 0.000276+6.32%
2
16-04-19QUAN/USD 0.0533817-04-19 @ 0.05464+2.36%
2
16-04-19KZE/USD 0.081711-05-19 @ 0.0957+17.19%
2
16-04-19SNL/USD 0.00905911-05-19 @ 0.009513+5.01%
2
16-04-19WTT/USD 0.0340611-05-19 @ 0.03683+8.14%
2
16-04-19TRIA/USD 7.187911-05-19 @ 7.7737+8.15%
2
16-04-19GIM/USD 0.00399111-05-19 @ 0.004316+8.15%
2
16-04-19THX/USD 1.045211-05-19 @ 1.4500+38.73%
2
16-04-19BEAM/USD 0.70961911-05-19 @ 0.432508-39.05%
2
16-04-19GRIN/USD 2.786811-05-19 @ 1.9218-31.04%
2
16-04-19FET/USD 0.180811-05-19 @ 0.0998-44.80%
2
16-04-19NRG/USD 1.3711-05-19 @ 1.92+40.46%
2
16-04-19EMV/USD 0.05253811-05-19 @ 0.056946+8.39%
2
16-04-19MERI/USD 0.20200711-05-19 @ 0.332239+64.47%
2
16-04-19HELP/USD 15.000011-05-19 @ 13.9900-6.74%
2
16-04-19VOLLAR/USD 1.996511-05-19 @ 7.8618+293.78%
2
15-04-19BCAP/USD 1.472511-05-19 @ 1.5382+4.46%
2
15-04-19DREAM/USD 0.05611-05-19 @ 0.066+17.45%
2
15-04-19PRL/USD 0.05956911-05-19 @ 0.074078+24.36%
2
15-04-19PPP/USD 0.1049711-05-19 @ 0.10960+4.41%
2
15-04-19VOLLAR/USD 3.099011-05-19 @ 11.1100+258.50%
2
14-04-19XVG/USD 0.00899011-05-19 @ 0.007002-22.11%
2
14-04-19ZIL/USD 0.02029511-05-19 @ 0.015646-22.91%
2
13-04-19IOST/USD 0.01365911-05-19 @ 0.011963-12.42%
2
13-04-19VET/USD 0.00680813-04-19 @ 0.0068080.00%
2
13-04-19VET/USD 0.00679013-04-19 @ 0.0067900.00%
2