Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hoà Phạm Phú

Tham gia: Apr 07, 2019


Hoà Phạm Phú Tâm lý về Trái phiếu
Ngày Bắt ĐầuTênMuaTỳ giá Mở cửaKết Thúc Ngày% T.đổi
17-04-19Apple Tf 1,55% Ag... 98.0810-05-19 @ 98.00+0.08%
2
17-04-19Apple Tf 2,4% Mg2... 98.7710-05-19 @ 99.11-0.34%
2
17-04-19AAPL 3.85% 04-May... 99.28211-05-19 @ 99.580-0.30%
2
17-04-19AAPL 4.5% 23-Feb-... 110.63211-05-19 @ 110.230+0.36%
2
17-04-19AAPL 4.65% 23-Feb... 111.23511-05-19 @ 110.165+0.96%
2
17-04-19AAPL 2.45% 04-Aug... 95.76511-05-19 @ 95.978-0.22%
2
17-04-19AAPL 2.4% 13-Jan-... 98.69311-05-19 @ 99.101-0.41%
2
17-04-19AAPL 1.8% 11-May-... 99.28111-05-19 @ 99.211+0.07%
2
17-04-19AAPL 2% 06-May-20... 99.37411-05-19 @ 99.525-0.15%
2
17-04-19AAPL 3% 13-Nov-20... 98.55211-05-19 @ 98.986-0.44%
2
17-04-19AAPL 2.426% 11-Ma... 100.06511-05-19 @ 100.278-0.21%
2
17-04-19AAPL 2.15% 09-Feb... 98.70311-05-19 @ 98.976+0.28%
2
17-04-19AAPL 3.46% 23-Feb... 101.82211-05-19 @ 101.791-0.03%
2
17-04-19AAPL 2.619% 07-Fe... 100.16911-05-19 @ 100.185+0.02%
2
17-04-19AAPL 1.55% 07-Feb... 99.13711-05-19 @ 99.192+0.06%
2
17-04-19AAPL 3.45% 06-May... 102.54211-05-19 @ 103.091+0.54%
2
17-04-19AAPL 2.4% 03-May-... 98.45711-05-19 @ 99.036+0.59%
2
17-04-19AAPL 2.5% 09-Feb-... 97.48311-05-19 @ 98.123+0.66%
2