Tin Tức Nóng Hổi
0
In

Việt Anh Đào (VIETANHBROKER)

Tham gia: 28/12/17


Thêm Thông Tin

Đào Việt Anh hiện là Chuyên viên tư vấn đầu tư cá nhân tại Sàn Hội Sở - ACBS TPHCM (Chứng khoán ACBS)

Phương pháp đầu tư bao gồm phân tích cơ bản kết hợp phân tích kỹ thuật, nhận định về thị trường. Trường phái giao dịch dài hạn 3-6 tháng. 

Email: anhdv@acbs.com.vn TEL: 0977.513.911

Kinh Nghiệm Giao Dịch:    1-3 Năm
Hình Thức Nhà Giao Dịch:    Nhà giao dịch
Các Thị Trường được Giao Dịch:    Chứng khoán, Chỉ số, Futures, Trái phiếu
Phương thức Tiếp Cận Ưa Thích:    Không cụ thể
 

Phần mềm/Kỹ thuật

Các Chỉ Báo Được Sử Dụng:    Bollinger Bands, MACD, Moving Average (Adaptive, Envelopes, Exp), RSI, Volume (All Opts, Calls, Puts, Avg, Dn, Osc, ROC, Ratio, Up, UpDn)
Khung Thời Gian Giao Dịch Ưa Thích:    hàng ngày
 

Giáo dục

Các Tạp Chí Giao Dịch Ưa Thích:    Forbes, NDH, CAFEF, BÁO ĐẦU TƯ...