CTCP Sông Đà 5 (SD5)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
7,200.0
-100.0
(-1.37%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
7,200.0
7,200.0
Biên độ 52 tuần
5,378.9
9,300.0
Khối lượng
10,000
Giá Mua/Bán
7,100.0 / 7,200.0
Giá đ.cửa hôm trước
7,300
Giá mở cửa
7,200
Biên độ ngày
7,200-7,200
Biên độ 52 tuần
5,378.9-9,300
Khối lượng
10,000
KLTB (3 thg)
87,819
Thay đổi 1 năm
-12.96%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
25,999,848
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về SD5?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Sông Đà 5

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty xây dựng các công trình công nghiệp và nhà ở, công trình và cơ sở hạ tầng ngầm. Công ty cũng phát triển và vận hành các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ, đồng thời công ty còn kinh doanh điện. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ khoan, kinh doanh vật liệu, vật tư và thiết bị cho ngành xây dựng. Trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, 81,4% doanh thu của Công ty đến từ hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty là một công ty con của Tổng Công ty Sông Đà, Công ty có một công ty con và một công ty liên kết. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2013 đến ngày 30 tháng 8 năm 2013, Công ty đã rút toàn bộ cổ phần tại công ty con là CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505.

Nhân viên
1631
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B