Societe Generale SA (SOGN)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
29.930
+0.100(+0.34%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật SOGN

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua20Trung Tính1Bán2

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua8Trung Tính1Bán2

Trung bình Động

Mua Mạnh
Mua12Bán0

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:Mua MạnhMua: (12)Bán: (0)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (8)Bán: (2)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 8Trung Tính: 1Bán: 2
25/12/2021 06:08 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)65.806Mua
STOCH(9,6)43.925Bán
STOCHRSI(14)32.275Bán
MACD(12,26)0.212Mua
ADX(14)36.596Mua
Williams %R-27.049Mua
CCI(14)39.9197Trung Tính
ATR(14)0.1539Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)0.0118Mua
Ultimate Oscillator51.5Mua
ROC1.664Mua
Bull/Bear Power(13)0.138Mua

Trung bình Động

Tổng kết: Mua MạnhMua: 12Bán: 0
25/12/2021 06:08 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
29.793
Mua
29.848
Mua
MA10
29.875
Mua
29.797
Mua
MA20
29.689
Mua
29.642
Mua
MA50
29.120
Mua
29.351
Mua
MA100
29.105
Mua
29.118
Mua
MA200
28.804
Mua
29.044
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển29.70629.72829.74129.76329.77629.79829.811
Fibonacci29.72829.74129.7529.76329.77629.78529.798
Camarilla29.74529.74929.75229.76329.75829.76129.765
Woodie29.70229.72629.73729.76129.77229.79629.807
DeMark--29.73529.7629.77--