Pfizer Inc. DRC (PFE)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
12,548.00
+221.00(+1.79%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
12,260.0012,548.00
Biên độ 52 tuần
6,376.0014,790.00
Giá Mua/Bán
12,505.00 / 12,548.00
Giá đ.cửa hôm trước
12,327
Giá mở cửa
12,330
Biên độ ngày
12,260-12,532
Biên độ 52 tuần
6,376-14,790
Khối lượng
2,910
KLTB (3 thg)
7,975
Thay đổi 1 năm
82.92%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

8,042.00
MSFT
+1.08%
7,350.000
BABA
-0.20%
16,386.00
MELI
+2.27%
8,683.50
KO
+0.13%
9,540.70
YPFD
-1.03%

Hồ sơ Công ty Pfizer Inc. DRC

Lĩnh vực
Y Tế
Nhân viên
83000
Thị trường
Hoa Kỳ

Báo cáo Thu nhập B