Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Serbia

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Aerodrom Nikol 1,149.00 1,150.00 1,141.00 0.00 0.00% 0.03K 08/12  
  Alfa Plam Vran 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00% 0.00K 16/11  
  Energoprojekt 318.00 325.00 315.00 0.00 0.00% 0.07K 07/12  
  Komercijalna 4,451.00 4,451.00 4,451.00 +0.00 +0.00% 0.04K 08/12  
  Metalac 1,794.00 1,800.00 1,790.00 0.00 0.00% 0.07K 06/12  
  NIS AD 631.00 631.00 618.00 +0.00 +0.00% 5.96K 08/12  
  Impol Seval 3,600.00 3,600.00 3,600.00 +0.00 +0.00% 0.06K 08/12  
  Jedinstvo Sevo 8,600.00 8,600.00 8,600.00 0.00 0.00% 0.19K 08/12  
  Dunavosiguranj 2,222.00 2,222.00 2,222.00 0.00 0.00% 0.01K 07/12  
  Tehnoga 15,700.00 15,700.00 15,700.00 0.00 0.00% 0.04K 07/12  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email