Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Canada

Lần cuối
Cao
Thấp
71.8272.9971.24+1.40+1.99%5.52MToronto
96.8097.0596.00+1.32+1.38%2.25MToronto
57.9058.0957.52+1.12+1.96%3.5MToronto
78.8079.0278.45+1.05+1.35%1.65MToronto
41.5041.8741.00+0.89+2.19%2.27MToronto
130.40130.90129.92+1.85+1.44%691.47KToronto
22.9323.5922.69+0.77+3.50%3.17MToronto
61.5661.5860.20+1.63+2.72%1.04MToronto
66.5866.8566.22+0.82+1.25%872.17KToronto
119.45119.79118.85+2.29+1.95%375.7KToronto
50.9151.3550.57+0.17+0.34%909.19KToronto
24.2324.4523.92-0.66-2.65%1.7MToronto
48.6850.3948.64+0.49+1.02%828.35KToronto
60.9261.1360.72+0.17+0.28%541.49KToronto
55.5056.7555.36+0.34+0.62%564.37KToronto
158.23158.94157.82+0.61+0.39%190.98KToronto
102.77104.31102.17+1.94+1.92%280.61KToronto
24.8125.0324.78+0.39+1.60%1.19MToronto
68.0968.4067.11-1.39-2.00%403.06KToronto
52.2152.2951.83+0.54+1.05%479.7KToronto
2,367.212,402.352,367.21-12.79-0.54%10.38KToronto
64.8466.2964.84+1.24+1.95%351.63KToronto
62.0062.2061.09-0.94-1.49%356.44KToronto
8.618.688.40+0.42+5.13%2.75MToronto
19.9420.5019.90+0.30+1.53%951.73KToronto
115.72117.13115.63-0.67-0.58%170.07KToronto
40.7140.7140.14+0.95+2.39%424.31KToronto
62.5962.8662.28+1.03+1.67%283.93KToronto
106.53107.29106.24+0.73+0.69%168.35KToronto
72.3273.9571.60+0.43+0.60%242.81KToronto
193.69195.34191.58-3.94-1.99%83KToronto
174.16174.59172.66+2.25+1.31%83.36KToronto
56.5657.5156.30-0.89-1.55%292.99KToronto
42.7043.1142.51+0.40+0.95%363.42KToronto
15.6115.8215.41+0.23+1.53%905.96KToronto
18.6718.7818.38+0.53+2.92%728.87KToronto
24.0924.4523.94-0.83-3.33%617.17KNEO
78.8779.0878.47+1.12+1.44%187.04KNEO
10.8310.8510.57+0.18+1.69%1.27MToronto
7.688.777.62-2.50-24.56%1.86MToronto
52.1752.2851.84+0.51+0.99%248.77KNEO
4.644.704.59+0.170+3.80%2.3MToronto
29.5029.5428.75+1.02+3.58%406.28KToronto
84.9185.0284.40+0.16+0.19%127.19KToronto
27.1527.5326.89+0.27+1.00%344.87KToronto
62.6463.0462.40-0.08-0.13%181.06KToronto
78.3079.1378.25-0.15-0.19%123.08KToronto
70.7070.9570.01+1.88+2.73%145.93KToronto
54.6255.2954.16-0.56-1.01%190.6KToronto
27.3327.4827.28-0.05-0.18%371.06KToronto