Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Hoạt Động Mạnh Nhất - Cổ phiếu Bahrain

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Solidarity Bahrain BSC 0.265 0.265 0.265 +0.00 +0.00% 6.75K 24/11  
  Bahrain Cinema 0.515 0.515 0.515 0.00 0.00% 5.00K 25/11  
  Seef Properties 0.180 0.180 0.180 0.00 0.00% 150.88K 23/11  
  Arab Banking Corp 0.372 0.372 0.372 +0.00 +0.00% 130.00K 23/11  
  Delmon Poultry Co 0.240 0.240 0.240 0.00 0.00% 12.60K 04/04  
  United Gulf Invest 0.075 0.075 0.075 0.00 0.00% 24.00K 26/07  
  Arab Insurance 0.470 0.470 0.470 0.00 0.00% 9.35K 08/11  
  Bahrain Duty Free 0.598 0.598 0.598 0.00 0.00% 25.00K 22/11  
  Aluminum Bahrain 0.810 0.813 0.810 0.00 0.00% 35.25K 25/11  
  Ahli United Bank 0.950 0.960 0.950 0.00 0.00% 30.20K 25/11  
  Esterad Investment 0.130 0.130 0.130 0.00 0.00% 42.85K 24/11  
  Zain Bahrain Bsc 0.131 0.131 0.131 0.00 0.00% 25.00K 22/11  
  Banader Hotels 0.163 0.163 0.163 0.00 0.00% 573.76K 08/03  
  Bahrain Family Leisure 0.081 0.081 0.081 0.00 0.00% 1.21K 17/10  
  Gulf Hotel 0.312 0.312 0.312 0.00 0.00% 8.85K 23/11  
  Al Baraka Banking 0.257 0.259 0.257 0.00 0.00% 50.00K 25/11  
  GFH Financial BSC 0.302 0.330 0.302 0.00 0.00% 334.30K 25/11  
  BBK 0.503 0.503 0.502 +0.00 +0.00% 35.54K 24/11  
  Trafco BSC 0.275 0.275 0.275 0.00 0.00% 227.42K 17/11  
  Bahrain Commercial Facilities 0.465 0.465 0.465 0.00 0.00% 19.15K 17/11  
  INOVEST BSC 0.350 0.350 0.350 0.00 0.00% 50.00K 17/11  
  Bahrain Flour Mills 0.340 0.340 0.340 0.00 0.00% 10.50K 18/11  
  Investcorp Bank 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00% 0 25/03  
  Bahrain Islamic Bank 0.077 0.077 0.077 +0.00 +0.00% 90.62K 07/11  
  Ithmaar 0.071 0.071 0.071 +0.00 +0.00% 150.00K 22/11  
  Bahrain Kuwait Insurance 0.400 0.400 0.400 0.00 0.00% 150.53K 19/10  
  Khaleeji Bank 0.085 0.092 0.085 0.00 0.00% 130.00K 25/11  
  Bahrain Middle East Bank 0.043 0.043 0.043 0.000 0.00% 0 08/08  
  Nass Corp BSC 0.035 0.035 0.035 +0.00 +0.00% 75.00K 02/11  
  BMMI BSC 0.730 0.740 0.730 0.00 0.00% 40.00K 23/11  
  National Bank Bahrain 0.621 0.621 0.621 +0.00 +0.00% 66.63K 24/11  
  Bahrain National Hld 0.420 0.420 0.420 0.00 0.00% 20.00K 24/11  
  National Hotels Co 0.132 0.132 0.132 +0.00 +0.00% 11.50K 22/11  
  Bah. Ship Repairing 0.925 0.925 0.925 +0.00 +0.00% 3.30K 25/11  
  Bahrain Car Park 0.130 0.130 0.130 0.00 0.00% 200.00K 23/11  
  Bahrain Telecom Co 0.585 0.585 0.585 0.00 0.00% 24.75K 25/11  
  Al Salam Bank 0.091 0.091 0.090 +0.00 +0.00% 1.24M 25/11  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email