Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
12,450.0 +50.0    +0.40%
14/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000AAM9 
 • Khối lượng: 4,900
 • Giá Mua/Bán: 12,250.0 / 12,450.0
 • Biên độ ngày: 12,200.0 - 12,500.0
Thủy sản Mekong 12,450.0 +50.0 +0.40%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Engulfing Bearish 1W Hiện tại
Bullish Engulfing 1D Hiện tại
Doji Star Bearish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Dragonfly Doji 1D 2 12/01/2022
Bullish Hammer 5H 2 13/01/2022 12:00
Harami Bullish 15 2 14/01/2022 13:45
Harami Cross 15 2 14/01/2022 13:45
Belt Hold Bullish 30 3 14/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 3 14/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 3 14/01/2022 13:15
Belt Hold Bearish 1D 4 10/01/2022
Dragonfly Doji 5H 4 12/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 1H 4 13/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 4 14/01/2022 10:30
Belt Hold Bullish 15 4 14/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 15 4 14/01/2022 13:00
Bullish Hammer 1H 5 13/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 15 5 14/01/2022 10:30
Belt Hold Bearish 15 5 14/01/2022 10:30
Three Outside Up 1M 6 7/21
Bullish doji Star 1H 6 13/01/2022 11:00
Harami Bullish 1H 6 13/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 6 13/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 1M 7 6/21
Three Black Crows 1D 7 05/01/2022
Three Black Crows 5H 7 11/01/2022 05:00
Inverted Hammer 1M 8 5/21
Belt Hold Bullish 1H 8 13/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1D 9 31/12/2021
Doji Star Bearish 15 9 13/01/2022 14:45
Doji Star Bearish 1D 10 30/12/2021
Separating Lines Bullish 5H 10 07/01/2022 11:00
Bullish Hammer 1H 10 12/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 11 29/12/2021
Engulfing Bearish 1M 12 01/21
Three Outside Up 5H 12 06/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 13 06/01/2022 05:00
Bullish Engulfing 5H 13 06/01/2022 05:00
Bullish doji Star 1H 13 12/01/2022 09:00
Harami Bullish 1H 13 12/01/2022 09:00
Harami Cross 1H 13 12/01/2022 09:00
Three Inside Up 15 13 13/01/2022 13:45
Bullish doji Star 15 14 13/01/2022 13:30
Harami Bullish 15 14 13/01/2022 13:30
Harami Cross 15 14 13/01/2022 13:30
Three Black Crows 1D 15 23/12/2021
Belt Hold Bullish 30 15 13/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 15 15 13/01/2022 13:15
Engulfing Bearish 15 15 13/01/2022 13:15
Stick Sandwich 1H 16 11/01/2022 11:00
Doji Star Bearish 30 16 12/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 1M 17 8/20
Belt Hold Bearish 1D 17 21/12/2021
Belt Hold Bullish 1H 17 11/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 17 12/01/2022 13:30
Harami Bullish 15 22 13/01/2022 10:00
Harami Cross 15 22 13/01/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1W 23 01/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 23 29/12/2021 07:00
Belt Hold Bearish 15 23 13/01/2022 09:45
Harami Bearish 1M 24 01/20
Harami Cross Bearish 1M 24 01/20
Doji Star Bearish 1H 24 07/01/2022 14:00
Three Outside Up 1H 24 07/01/2022 14:00
Harami Cross 30 24 11/01/2022 14:30
Harami Bullish 30 24 11/01/2022 14:30
Bullish doji Star 30 24 11/01/2022 14:30
Bullish Engulfing 1H 25 07/01/2022 13:00
Three Inside Up 1H 25 07/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 25 13/01/2022 09:15
Inverted Hammer 1D 26 08/12/2021
Three Inside Up 5H 26 27/12/2021 10:00
Bullish doji Star 1H 26 07/01/2022 11:00
Harami Bullish 1H 26 07/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 26 07/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 30 26 11/01/2022 13:30
Engulfing Bearish 30 26 11/01/2022 13:30
Harami Bullish 5H 27 27/12/2021 05:00
Harami Cross 5H 27 27/12/2021 05:00
Belt Hold Bearish 1H 27 07/01/2022 10:00
Doji Star Bearish 15 27 12/01/2022 14:00
Harami Cross 1D 28 06/12/2021
Harami Bullish 1D 28 06/12/2021
Bullish doji Star 1D 28 06/12/2021
Belt Hold Bullish 15 28 12/01/2022 13:45
Bullish Engulfing 15 28 12/01/2022 13:45
Belt Hold Bullish 30 29 11/01/2022 10:30
Bullish Engulfing 30 29 11/01/2022 10:30
Tri-Star Bearish 15 29 12/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 5H 30 23/12/2021 11:00
Belt Hold Bearish 1H 30 06/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 30 06/01/2022 13:00
Evening Doji Star 1H 30 06/01/2022 13:00
Evening Star 1H 30 06/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 31 01/12/2021
Deliberation Bearish 1H 31 06/01/2022 11:00
Doji Star Bearish 1H 31 06/01/2022 11:00
Harami Cross 30 31 11/01/2022 09:30
Bullish doji Star 30 31 11/01/2022 09:30
Harami Bullish 30 31 11/01/2022 09:30
Three Outside Up 1H 32 06/01/2022 10:00
Doji Star Bearish 1D 33 29/11/2021
Harami Cross Bearish 1D 33 29/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 33 06/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 33 06/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1D 34 26/11/2021
Belt Hold Bearish 30 34 10/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 35 05/01/2022 13:00
Three Outside Up 5H 36 20/12/2021 13:00
Three Outside Down 1H 36 05/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 15 36 12/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 15 36 12/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 37 20/12/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 37 20/12/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 37 05/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1D 38 22/11/2021
Inverted Hammer 1D 38 22/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 38 05/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 38 05/01/2022 09:00
Morning Doji Star 1H 38 05/01/2022 09:00
Morning Star 1H 38 05/01/2022 09:00
Three Inside Up 1H 38 05/01/2022 09:00
Three Black Crows 5H 39 17/12/2021 05:00
Bullish doji Star 1H 39 04/01/2022 14:00
Harami Bullish 1H 39 04/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 39 04/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 1W 40 04/04/2021
Abandoned Baby Bullish 1D 40 18/11/2021
Bullish doji Star 1D 41 17/11/2021
Harami Cross 15 41 11/01/2022 14:30
Harami Bullish 15 41 11/01/2022 14:30
Bullish doji Star 15 41 11/01/2022 14:30
Doji Star Bearish 1M 42 7/18
Abandoned Baby Bearish 30 42 07/01/2022 14:30
Belt Hold Bearish 30 42 07/01/2022 14:30
Engulfing Bearish 30 42 07/01/2022 14:30
Evening Doji Star 30 42 07/01/2022 14:30
Evening Star 30 42 07/01/2022 14:30
Shooting Star 1H 43 04/01/2022 09:00
Deliberation Bearish 30 43 07/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 43 07/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 15 43 11/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 15 43 11/01/2022 14:00
Morning Doji Star 15 43 11/01/2022 14:00
Morning Star 15 43 11/01/2022 14:00
Three Inside Up 15 43 11/01/2022 14:00
Stick Sandwich 1W 44 07/03/2021
Three Outside Up 30 44 07/01/2022 13:30
Bullish doji Star 15 44 11/01/2022 13:45
Harami Bullish 15 44 11/01/2022 13:45
Harami Cross 15 44 11/01/2022 13:45
Bullish Engulfing 30 45 07/01/2022 13:00
Bullish doji Star 1H 46 31/12/2021 11:00
Harami Bullish 1H 46 31/12/2021 11:00
Harami Cross 1H 46 31/12/2021 11:00
Three Inside Down 5H 47 13/12/2021 06:00
On Neck Bearish 1H 47 31/12/2021 10:00
Harami Bullish 30 47 07/01/2022 10:30
Harami Cross 30 47 07/01/2022 10:30
Belt Hold Bearish 15 47 11/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 15 47 11/01/2022 13:00
Dragonfly Bearish 1D 48 08/11/2021
Hanging Man 1D 48 08/11/2021
Doji Star Bearish 1D 48 08/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 48 31/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 48 07/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 30 48 07/01/2022 10:00
Stick Sandwich 30 48 07/01/2022 10:00
Harami Bullish 1H 49 30/12/2021 14:00
Harami Cross 1H 49 30/12/2021 14:00
Separating Lines Bullish 30 49 07/01/2022 09:30
Belt Hold Bearish 15 49 11/01/2022 11:00
Deliberation Bearish 1M 50 11/17
Doji Star Bearish 1M 50 11/17
Three Black Crows 1W 50 24/01/2021
Engulfing Bearish 1D 50 04/11/2021
Belt Hold Bullish 15 50 11/01/2022 10:45
Bullish Engulfing 15 50 11/01/2022 10:45
Dragonfly Bearish 1D 51 03/11/2021
Deliberation Bearish 1D 51 03/11/2021
Hanging Man 1D 51 03/11/2021
Doji Star Bearish 1D 51 03/11/2021
Bullish Engulfing 1H 51 30/12/2021 11:00
Belt Hold Bearish 1W 52 10/01/2021
Doji Star Bearish 30 52 06/01/2022 14:00
Three Inside Up 1W 53 03/01/2021
Belt Hold Bullish 30 53 06/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 5H 54 07/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 54 06/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 54 06/01/2022 13:00
Three Black Crows 1D 55 28/10/2021
Deliberation Bearish 30 56 06/01/2022 10:30
Doji Star Bearish 30 56 06/01/2022 10:30
Harami Cross 15 56 11/01/2022 09:15
Harami Bullish 15 56 11/01/2022 09:15
Bullish doji Star 15 56 11/01/2022 09:15
Belt Hold Bearish 1D 57 26/10/2021
Three Outside Up 30 57 06/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 58 29/12/2021 09:00
Belt Hold Bullish 30 58 06/01/2022 09:30
Bullish Engulfing 30 58 06/01/2022 09:30
Belt Hold Bearish 1D 59 22/10/2021
On Neck Bearish 5H 59 03/12/2021 06:00
Three Outside Down 1H 59 28/12/2021 14:00
Falling Three Methods 1H 59 28/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 15 59 10/01/2022 14:30
Evening Doji Star 1W 60 15/11/2020
Evening Star 1W 60 15/11/2020
Bullish Hammer 1W 60 15/11/2020
Three Inside Up 1D 60 21/10/2021
Morning Doji Star 1D 60 21/10/2021
Morning Star 1D 60 21/10/2021
Bullish Engulfing 1D 60 21/10/2021
Engulfing Bearish 1H 60 28/12/2021 13:00
Harami Cross Bearish 30 60 05/01/2022 14:30
Three Outside Down 1M 61 12/16
Deliberation Bearish 1W 61 08/11/2020
Doji Star Bearish 1W 61 08/11/2020
Bullish doji Star 1D 61 20/10/2021
Harami Bullish 1D 61 20/10/2021
Harami Cross 1D 61 20/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 61 02/12/2021 05:00
Doji Star Bearish 1H 61 28/12/2021 11:00
Hanging Man 1H 61 28/12/2021 11:00
Dragonfly Bearish 1H 61 28/12/2021 11:00
Dragonfly Doji 1H 61 28/12/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 61 05/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 61 05/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 15 61 10/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1M 62 11/16
Engulfing Bearish 1M 62 11/16
Belt Hold Bullish 1H 62 28/12/2021 10:00
Three Outside Up 15 62 10/01/2022 13:45
Belt Hold Bearish 1H 63 28/12/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 63 28/12/2021 09:00
Evening Doji Star 1H 63 28/12/2021 09:00
Evening Star 1H 63 28/12/2021 09:00
Belt Hold Bullish 30 63 05/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 63 10/01/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 63 10/01/2022 13:30
Falling Three Methods 5H 64 30/11/2021 13:00
Doji Star Bearish 1H 64 27/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 1D 65 14/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 65 27/12/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 65 27/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 67 05/01/2022 09:30
Three Outside Up 30 67 05/01/2022 09:30
Deliberation Bearish 15 67 10/01/2022 11:00
Doji Star Bearish 15 67 10/01/2022 11:00
Harami Bullish 1H 68 27/12/2021 09:00
Harami Cross 1H 68 27/12/2021 09:00
Belt Hold Bullish 30 68 05/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 68 05/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1W 69 13/09/2020
Belt Hold Bearish 1H 69 24/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 1H 69 24/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 15 69 10/01/2022 10:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận AAM

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Nghi Dong
Nghi Dong 22/03/2021 9:57
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
11,200.00+200.00(+1.82%)
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email