Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Licogi 166 (LCS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
2,700.0 0.0    0.00%
13/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000LCS9 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 2,700.0 - 2,900.0
Licogi 166 2,700.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish doji Star 5H Hiện tại
Harami Bullish 5H Hiện tại
Harami Cross 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 1W 1 01/05/2022
Belt Hold Bullish 1D 1 06/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 2 06/05/2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 2 06/05/2022 10:00
Bullish doji Star 1H 2 13/05/2022 11:00
Harami Bullish 1H 2 13/05/2022 11:00
Harami Cross 1H 2 13/05/2022 11:00
Thrusting Bearish 5H 4 29/04/2022 13:00
Bullish doji Star 30 4 13/05/2022 10:30
Harami Bullish 30 4 13/05/2022 10:30
Harami Cross 30 4 13/05/2022 10:30
Bullish doji Star 5H 6 22/04/2022 11:00
Harami Bullish 5H 6 22/04/2022 11:00
Harami Cross 5H 6 22/04/2022 11:00
Three Outside Up 1H 6 06/05/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 6 06/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 6 13/05/2022 10:15
Kicking Bearish 5H 7 22/04/2022 06:00
Abandoned Baby Bullish 1H 7 06/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 7 06/05/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 7 06/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 8 15/04/2022 14:00
Bullish doji Star 1H 8 06/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 8 06/05/2022 14:45
Tri-Star Bearish 30 9 06/05/2022 13:00
Falling Three Methods 1W 10 27/02/2022
Falling Three Methods 1D 10 04/03/2022
Harami Bullish 1M 11 6/21
Harami Cross 1M 11 6/21
Evening Doji Star 1M 12 5/21
Belt Hold Bullish 5H 12 01/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1H 12 29/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 12 06/05/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 12 06/05/2022 13:00
Doji Star Bearish 1M 13 4/21
Evening Doji Star 5H 13 01/04/2022 05:00
Evening Star 5H 13 01/04/2022 05:00
Deliberation Bearish 5H 14 25/03/2022 13:00
Doji Star Bearish 5H 14 25/03/2022 13:00
Belt Hold Bearish 30 15 29/04/2022 14:00
Engulfing Bearish 30 15 29/04/2022 14:00
Three Outside Up 1M 16 01/21
Belt Hold Bullish 5H 16 18/03/2022 11:00
Harami Cross 1H 16 22/04/2022 10:00
Harami Bullish 1H 16 22/04/2022 10:00
Bullish doji Star 1H 16 22/04/2022 10:00
Hanging Man 30 16 29/04/2022 13:30
Dragonfly Bearish 30 16 29/04/2022 13:30
Dragonfly Doji 30 16 29/04/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 16 06/05/2022 09:45
Bullish Engulfing 1M 17 12/20
Morning Doji Star 1M 17 12/20
Three Inside Up 1M 17 12/20
Kicking Bearish 1H 17 22/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 17 06/05/2022 09:30
Harami Bullish 1M 18 11/20
Harami Cross 1M 18 11/20
Bullish Hammer 1W 18 26/12/2021
Bullish Hammer 1D 18 31/12/2021
Bullish doji Star 5H 18 11/03/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 18 15/04/2022 14:00
Morning Doji Star 1H 18 15/04/2022 14:00
Morning Star 1H 18 15/04/2022 14:00
Three Inside Up 1H 18 15/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 18 15/04/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 18 29/04/2022 14:45
Engulfing Bearish 1M 19 10/20
Bullish doji Star 1W 19 19/12/2021
Bullish doji Star 1D 19 24/12/2021
Bullish doji Star 1H 19 15/04/2022 13:00
Harami Bullish 1H 19 15/04/2022 13:00
Harami Cross 1H 19 15/04/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 19 29/04/2022 14:15
Three Outside Up 1M 20 9/20
Harami Cross 30 20 29/04/2022 09:30
Bullish doji Star 30 20 29/04/2022 09:30
Harami Bullish 30 20 29/04/2022 09:30
Tri-Star Bullish 15 20 29/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 1M 21 8/20
Belt Hold Bearish 5H 21 04/03/2022 07:00
Bullish doji Star 1H 21 15/04/2022 10:00
Harami Bullish 1H 21 15/04/2022 10:00
Harami Cross 1H 21 15/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 21 29/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 21 29/04/2022 13:45
Harami Bullish 1M 23 6/20
Harami Cross 1M 23 6/20
Tri-Star Bullish 15 23 29/04/2022 13:00
Dragonfly Doji 1M 25 4/20
Tri-Star Bearish 1M 25 4/20
Bullish Engulfing 5H 25 18/02/2022 08:00
Belt Hold Bullish 5H 25 18/02/2022 08:00
Doji Star Bearish 15 25 29/04/2022 10:30
Abandoned Baby Bullish 1D 26 05/11/2021
Belt Hold Bullish 1D 26 05/11/2021
Belt Hold Bullish 15 26 29/04/2022 10:15
Belt Hold Bearish 1D 28 26/10/2021
Engulfing Bearish 1D 28 26/10/2021
Bullish doji Star 30 28 22/04/2022 09:30
Harami Bullish 30 28 22/04/2022 09:30
Harami Cross 30 28 22/04/2022 09:30
Deliberation Bearish 1D 29 25/10/2021
Doji Star Bearish 1D 29 25/10/2021
Harami Cross 15 29 29/04/2022 09:30
Bullish doji Star 15 29 29/04/2022 09:30
Harami Bullish 15 29 29/04/2022 09:30
Belt Hold Bullish 1H 30 01/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1M 31 10/19
Engulfing Bearish 1M 31 10/19
On Neck Bearish 5H 31 21/01/2022 05:00
Bullish Hammer 1M 32 8/19
Bullish Hammer 1M 33 7/19
Bullish doji Star 30 33 15/04/2022 13:00
Harami Bullish 30 33 15/04/2022 13:00
Harami Cross 30 33 15/04/2022 13:00
Doji Star Bearish 1W 34 05/09/2021
Deliberation Bearish 5H 34 07/01/2022 11:00
Doji Star Bearish 5H 34 07/01/2022 11:00
Three White Soldiers 5H 35 07/01/2022 06:00
Belt Hold Bearish 1H 35 25/03/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1W 36 22/08/2021
Dark Cloud Cover 1W 36 22/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 36 14/10/2021
Dragonfly Doji 1H 37 18/03/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 37 15/04/2022 09:00
Abandoned Baby Bullish 1D 38 12/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 39 24/12/2021 07:00
Bullish Engulfing 5H 39 24/12/2021 07:00
Three Inside Up 5H 39 24/12/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1H 39 18/03/2022 11:00
Harami Bullish 5H 40 17/12/2021 10:00
Harami Cross 5H 40 17/12/2021 10:00
Harami Cross 1W 41 18/07/2021
Harami Bullish 1W 41 18/07/2021
Bullish doji Star 1W 41 18/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 41 18/03/2022 09:00
Dragonfly Doji 30 41 08/04/2022 11:00
Dragonfly Doji 1D 42 06/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 42 11/03/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 42 08/04/2022 10:30
On Neck Bearish 1W 44 27/06/2021
Bullish doji Star 30 44 08/04/2022 09:30
Belt Hold Bullish 1H 45 11/03/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 45 08/04/2022 09:00
Engulfing Bearish 30 45 08/04/2022 09:00
Bullish doji Star 15 45 22/04/2022 09:15
Harami Bullish 15 45 22/04/2022 09:15
Harami Cross 15 45 22/04/2022 09:15
Bullish Engulfing 1H 46 11/03/2022 09:00
Bullish Engulfing 1W 47 06/06/2021
Morning Doji Star 1W 47 06/06/2021
Morning Star 1W 47 06/06/2021
Three Inside Up 1W 47 06/06/2021
Dragonfly Doji 1H 47 04/03/2022 14:00
Bullish doji Star 1W 48 30/05/2021
Harami Bullish 1W 48 30/05/2021
Harami Cross 1W 48 30/05/2021
Belt Hold Bullish 1H 48 04/03/2022 13:00
Belt Hold Bearish 5H 49 19/11/2021 07:00
Three Outside Up 1M 50 02/18
Belt Hold Bullish 1M 51 01/18
Bullish Engulfing 1M 51 01/18
Belt Hold Bearish 1H 51 04/03/2022 09:00
Stick Sandwich 1M 52 12/17
Bullish doji Star 1W 52 02/05/2021
Separating Lines Bullish 1D 52 22/09/2021
Belt Hold Bullish 30 52 01/04/2022 09:30
Bullish doji Star 15 52 15/04/2022 13:00
Harami Bullish 15 52 15/04/2022 13:00
Harami Cross 15 52 15/04/2022 13:00
Belt Hold Bullish 5H 53 05/11/2021 08:00
Inverted Hammer 5H 53 05/11/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 53 25/02/2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 53 15/04/2022 11:15
Engulfing Bearish 15 53 15/04/2022 11:15
Harami Cross Bearish 1H 54 25/02/2022 11:00
Dragonfly Doji 1H 54 25/02/2022 11:00
Harami Bullish 1M 55 9/17
Harami Cross 1M 55 9/17
Abandoned Baby Bullish 5H 55 29/10/2021 06:00
Belt Hold Bullish 5H 55 29/10/2021 06:00
Inverted Hammer 5H 55 29/10/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 55 25/02/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 56 26/10/2021 13:00
Bullish doji Star 5H 56 26/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 56 25/02/2022 09:00
Bullish doji Star 15 56 15/04/2022 09:30
Harami Bullish 15 56 15/04/2022 09:30
Harami Cross 15 56 15/04/2022 09:30
Belt Hold Bearish 5H 57 26/10/2021 08:00
Doji Star Bearish 1D 58 14/09/2021
Doji Star Bearish 1W 59 14/03/2021
Deliberation Bearish 1W 59 14/03/2021
Belt Hold Bearish 30 59 25/03/2022 09:30
Belt Hold Bearish 15 59 08/04/2022 14:15
Engulfing Bearish 15 59 08/04/2022 14:15
Doji Star Bearish 5H 60 22/10/2021 14:00
Harami Cross Bearish 1H 60 18/02/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 60 08/04/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 61 18/02/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 61 18/02/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 61 08/04/2022 13:45
Deliberation Bearish 5H 62 21/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 5H 62 21/10/2021 13:00
Dragonfly Doji 1H 62 11/02/2022 14:00
Deliberation Bearish 1D 63 07/09/2021
Doji Star Bearish 1D 63 07/09/2021
Harami Bullish 1H 63 11/02/2022 13:00
Harami Cross 1H 63 11/02/2022 13:00
Harami Cross Bearish 30 63 18/03/2022 13:30
Harami Bullish 1W 64 07/02/2021
Harami Cross 1W 64 07/02/2021
Three Outside Up 5H 64 20/10/2021 12:00
Belt Hold Bullish 30 65 18/03/2022 11:00
Harami Cross Bearish 15 65 08/04/2022 11:00
Dragonfly Doji 15 65 08/04/2022 11:00
Deliberation Bearish 1D 66 31/08/2021
Doji Star Bearish 1D 66 31/08/2021
Bullish doji Star 1H 66 28/01/2022 14:00
Harami Bullish 1H 66 28/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 66 28/01/2022 14:00
Morning Star 15 66 08/04/2022 10:45
Three Inside Up 15 66 08/04/2022 10:45
Bullish Engulfing 15 66 08/04/2022 10:45
Morning Doji Star 15 66 08/04/2022 10:45
Belt Hold Bullish 15 66 08/04/2022 10:45
Bullish doji Star 15 67 08/04/2022 10:30
Harami Bullish 15 67 08/04/2022 10:30
Harami Cross 15 67 08/04/2022 10:30
Thrusting Bearish 1M 68 8/16
Belt Hold Bearish 5H 68 18/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 68 28/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 1H 68 28/01/2022 11:00
Abandoned Baby Bullish 1D 69 26/08/2021
Bullish Engulfing 1D 69 26/08/2021
Belt Hold Bearish 30 69 18/03/2022 09:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận LCS

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Licogi 166
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email