Invesco QQQ Trust Series 1 DRC (QQQ)

Buenos Aires
Tiền tệ tính theo ARS
Miễn trừ Trách nhiệm
13,530.00
-85.50
(-0.63%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
13,519.50
13,732.00
Biên độ 52 tuần
3,948.50
15,287.00
Khối lượng
8,677
Giá Mua/Bán
13,530.00 / 13,540.00
Giá đ.cửa hôm trước
13,615.5
Giá mở cửa
13,615.5
Biên độ ngày
13,519.5-13,732
Biên độ 52 tuần
3,948.5-15,287
Khối lượng
8,677
KLTB (3 thg)
18,340
Thay đổi 1 năm
209.82%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
546,950,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

16,283.00
SPY
-0.20%
9,502.00
YPFD
-0.80%
16,430.00
MELI
-0.04%
1,200.000
PAMP
-2.39%
7,945.50
MSFT
-1.54%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về QQQ?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Báo cáo Thu nhập B