Hyundai Construction Equipment Co Ltd (267270)

Seoul
Tiền tệ tính theo KRW
Miễn trừ Trách nhiệm
52,000
+1,000
(+1.96%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
50,500
52,000
Biên độ 52 tuần
30,000
66,000
Khối lượng
76,737
Giá đ.cửa hôm trước
51,000
Giá mở cửa
51,000
Biên độ ngày
50,500-52,000
Biên độ 52 tuần
30,000-66,000
Khối lượng
76,737
KLTB (3 thg)
160,570
Thay đổi 1 năm
38.94%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
18,203,301
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

583,000
373220
+1.04%
266,000
003670
+0.19%
288,500
066970
-0.17%
34,950
101670
+13.29%
77,000
001570
+1.99%

Phân tích Hyundai Construction Equipment Co Ltd