Honeywell International Inc (HONH)

159.07
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    159.07 - 159.07
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Honeywell đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Dữ liệu Lịch sử HONH

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/08/2022 - 29/09/2022
159.07171.87173.27170.893.52K0.00%
159.07170.86172.38168.4320.18K0.00%
159.07171.34171.67169.7420.97K0.00%
159.07173.25173.54171.375.94K0.00%
159.07174.30174.55172.4624.69K0.00%
159.07177.01178.92177.0114.08K0.00%
159.07178.63178.63176.30271.59K0.00%
159.07173.88176.69173.020.33K0.00%
159.07179.36179.53178.650.00K0.00%
159.07185.25185.25179.320.42K0.00%
159.07188.51189.21187.710.29K0.00%
159.07193.20193.20192.890.08K0.00%
159.07189.50191.79187.8246.75K0.00%
159.07188.34188.34184.980.49K0.00%
159.07186.60189.43186.600.15K0.00%
159.07186.98188.30185.010.04K0.00%
159.07159.07159.07159.070.00%
159.07193.07193.09192.450.04K0.00%
159.07189.02190.96188.830.50K0.00%
159.07192.57192.57189.550.11K0.00%
159.07190.07190.36189.380.12K0.00%
Cao nhất: 193.20Thấp nhất: 159.07Chênh lệch: 34.13Trung bình: 159.07% Thay đổi: 0.00