Glencore PLC (8GC)

5.528
+0.028(+0.51%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.000/0.000
  • Biên độ ngày:
    5.528 - 5.528
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử 8GC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 09/08/2022
5.5285.5285.5285.528+0.51%
5.5005.5505.5505.5001.47K-1.20%
5.5675.4885.5675.4751.70K+1.29%
5.4965.4005.4965.4000.80K+2.63%
5.3555.3555.3555.355-1.67%
5.4465.4465.4465.4460.40K-0.87%
5.4945.4945.4945.494+2.48%
5.3615.3615.3615.361-0.22%
5.3735.3625.3735.3620.48K+2.87%
5.2235.2235.2235.223-0.10%
5.2285.0795.2285.0791.10K+6.49%
4.9104.9104.9104.910-0.24%
4.9224.9224.9224.922-2.00%
5.0225.0225.0225.022+1.89%
4.9294.9294.9294.929-0.08%
4.9334.9204.9334.8981.20K+2.88%
4.7954.7954.7954.795+1.27%
4.7354.7384.7384.7352.00K+0.46%
4.7144.9304.9304.7141.55K-4.77%
4.9504.9544.9544.9500.50K-0.38%
4.9694.9694.9694.969-1.12%
5.0255.0255.0255.025-1.89%
Cao nhất: 5.567Thấp nhất: 4.714Chênh lệch: 0.853Trung bình: 5.158% Thay đổi: 7.927