E.ON SE (0MPP)

Luân Đôn
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
10.65
+0.05
(+0.47%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
10.61
10.82
Biên độ 52 tuần
7.29
12.29
Khối lượng
1,074,993
Giá đ.cửa hôm trước
10.6
Giá mở cửa
10.62
Biên độ ngày
10.61-10.82
Biên độ 52 tuần
7.29-12.29
Khối lượng
1,074,993
KLTB (3 thg)
1,972,374
Thay đổi 1 năm
30.5%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
2,610,379,492
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

27.21
AXAF
-0.35%
19.674
DTEGn
-0.03%
48.42
SHLG
+1.42%
32.800
RWEG
+0.21%
32.380
IFXGn
+3.95%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về 0MPP?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty E.ON SE

Lĩnh vực
Tiện ích
Nhân viên
71389
Thị trường
Đức

Báo cáo Thu nhập B