Bed Bath & Beyond Inc (BBBY)

Mexico
Tiền tệ tính theo MXN
Miễn trừ Trách nhiệm
1.18
0.00
(0.00%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
Biên độ ngày
1.15
1.86
Biên độ 52 tuần
1.15
600.00
Khối lượng
0
Giá Mua/Bán
1.17 / 1.18
Giá đ.cửa hôm trước
1.94
Giá mở cửa
1.86
Biên độ ngày
1.15-1.86
Biên độ 52 tuần
1.15-600
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
120,441
Thay đổi 1 năm
-99.25%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
465,951,156
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

7.40
PACW
-3.52%
10.68
RIOT
-8.80%
35.32
AI
+9.49%
0.21
FRCB
-9.53%

Tin tức Bed Bath & Beyond Inc

Phân tích Bed Bath & Beyond Inc