AXA SA (AXAN)

605.77
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    605.77 - 605.77
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

AXA đã đạt mức giá giao dịch cao nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

1 / 3

Dữ liệu Lịch sử AXAN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/06/2020 - 03/12/2022
605.77605.77605.77605.770.83K+6.98%
566.25566.25566.25566.252.58K+11.47%
508.00508.00508.00508.000.99K-0.35%
509.80509.80509.80509.8062.86K-5.71%
540.70540.70540.70540.700.99K-2.50%
554.58554.58554.58554.581.84K-0.72%
558.60558.60558.60558.601.10K+2.46%
545.19545.19545.19545.191.86K+0.96%
539.98539.98539.98539.980.79K-5.30%
570.19570.19570.19570.193.40K+1.50%
561.77561.77561.77561.770.36K+0.49%
559.02559.02559.02559.021.52K-2.61%
574.03574.03574.03574.030.75K+1.81%
563.80563.80563.80563.801.80K-0.15%
564.63557.42564.63557.425.12K-1.74%
574.60574.60574.60574.6034.89K+3.76%
553.80553.80553.80553.80204.69K+14.48%
483.75483.75483.75483.751.36K+3.33%
468.14468.14468.14468.1424.69K-2.20%
478.66478.66478.66478.660.72K-3.23%
494.64494.64494.64494.645.08K+1.45%
487.58487.58487.58487.581.46K+2.48%
475.80475.80475.80475.801.45K+7.13%
444.15444.15444.15444.153.25K+16.10%
382.57382.57382.57382.570.35K-9.09%
420.82420.82420.82420.823.86K-11.81%
477.15477.15477.15477.150.63K-1.58%
484.81484.81484.81484.814.52K+1.44%
477.95473.49477.95473.492.32K+0.59%
475.15475.15475.15475.152.13K-21.56%
Cao nhất: 605.77Thấp nhất: 382.57Chênh lệch: 223.20Trung bình: 516.73% Thay đổi: 0.00