Tin Tức Nóng Hổi
Đóng
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

BOS Securities JSC (ART)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
5,300.0 +300.0    +6.00%
05/07 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000ART8 
 • Khối lượng: 3,870,307
 • Giá Mua/Bán: 5,300.0 / 5,400.0
 • Biên độ ngày: 5,000.0 - 5,500.0
BOS Securities JSC 5,300.0 +300.0 +6.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Doji Star Bearish 5H Hiện tại
Doji Star Bearish 30 Hiện tại
Doji Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Stick Sandwich 1W 1 26/06/2022
Thrusting Bearish 1D 2 01/07/2022
Deliberation Bearish 5H 2 04/07/2022 14:00
Doji Star Bearish 5H 2 04/07/2022 14:00
Separating Lines Bullish 15 2 05/07/2022 11:15
Engulfing Bearish 1D 3 30/06/2022
Bullish Engulfing 5H 4 01/07/2022 11:00
Harami Bullish 15 4 05/07/2022 10:45
Harami Cross 15 4 05/07/2022 10:45
Doji Star Bearish 1D 5 28/06/2022
Tri-Star Bearish 1H 5 04/07/2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 5 05/07/2022 10:30
Engulfing Bearish 1M 6 01/22
Belt Hold Bullish 15 6 05/07/2022 10:15
Deliberation Bearish 1D 7 24/06/2022
Doji Star Bearish 1D 7 24/06/2022
Stick Sandwich 5H 7 30/06/2022 05:00
Deliberation Bearish 1H 7 04/07/2022 10:00
Doji Star Bearish 1H 7 04/07/2022 10:00
Three Outside Up 1D 8 23/06/2022
Three White Soldiers 1H 8 04/07/2022 09:00
Bullish Engulfing 1D 9 22/06/2022
Morning Doji Star 1D 9 22/06/2022
Morning Star 1D 9 22/06/2022
Three Inside Up 1D 9 22/06/2022
Three Outside Up 1H 9 01/07/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 9 04/07/2022 13:30
Abandoned Baby Bearish 15 9 05/07/2022 09:30
Evening Doji Star 15 9 05/07/2022 09:30
Evening Star 15 9 05/07/2022 09:30
Downside Gap Three Methods 1W 10 24/04/2022
Bullish Engulfing 1W 10 24/04/2022
Bullish doji Star 1D 10 21/06/2022
Harami Bullish 1D 10 21/06/2022
Harami Cross 1D 10 21/06/2022
Bullish Engulfing 1H 10 01/07/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 10 04/07/2022 13:00
Doji Star Bearish 15 10 05/07/2022 09:15
Three Outside Up 15 10 05/07/2022 09:15
Belt Hold Bullish 15 11 05/07/2022 09:00
Bullish Engulfing 15 11 05/07/2022 09:00
Deliberation Bearish 30 13 04/07/2022 10:00
Doji Star Bearish 30 13 04/07/2022 10:00
Engulfing Bearish 1W 14 27/03/2022
Harami Cross Bearish 5H 14 24/06/2022 14:00
Three Inside Up 1W 15 20/03/2022
Harami Cross 1W 16 13/03/2022
Falling Three Methods 1D 16 13/06/2022
Deliberation Bearish 30 16 01/07/2022 14:30
Doji Star Bearish 30 16 01/07/2022 14:30
Falling Three Methods 1D 17 10/06/2022
Tri-Star Bullish 15 17 04/07/2022 13:15
Separating Lines Bullish 30 18 01/07/2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 18 04/07/2022 13:00
Doji Star Bearish 1W 19 20/02/2022
Stick Sandwich 5H 20 21/06/2022 11:00
Harami Cross Bearish 30 20 01/07/2022 11:00
Deliberation Bearish 1M 21 10/20
Stick Sandwich 1H 21 29/06/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 21 01/07/2022 10:30
Stick Sandwich 30 22 01/07/2022 10:00
Harami Bullish 1D 23 02/06/2022
Harami Cross 1D 23 02/06/2022
Belt Hold Bullish 30 23 01/07/2022 09:30
Engulfing Bearish 1W 24 09/01/2022
Gravestone Doji 1H 25 28/06/2022 13:00
Harami Cross 30 25 30/06/2022 14:30
Bullish doji Star 30 25 30/06/2022 14:30
Harami Bullish 30 25 30/06/2022 14:30
Doji Star Bearish 15 25 04/07/2022 09:45
Three Outside Up 1M 26 5/20
Three Outside Up 1D 26 30/05/2022
Stick Sandwich 5H 26 16/06/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1M 27 4/20
Bullish Engulfing 1M 27 4/20
Bullish Engulfing 1D 27 27/05/2022
Harami Bullish 1H 27 28/06/2022 10:00
Harami Cross 1H 27 28/06/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 27 30/06/2022 13:30
Harami Cross Bearish 15 27 04/07/2022 09:15
Engulfing Bearish 1M 28 3/20
Inverted Hammer 1M 28 3/20
Stick Sandwich 5H 28 15/06/2022 10:00
Harami Bullish 1M 29 02/20
Harami Cross 1M 29 02/20
Doji Star Bearish 15 29 01/07/2022 14:45
Separating Lines Bullish 15 30 01/07/2022 14:15
Doji Star Bearish 1W 31 21/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 31 27/06/2022 11:00
Harami Cross Bearish 30 31 30/06/2022 10:00
Belt Hold Bearish 15 31 01/07/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 32 27/06/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 32 30/06/2022 09:30
Belt Hold Bullish 15 32 01/07/2022 13:45
Bullish Engulfing 15 32 01/07/2022 13:45
Downside Gap Three Methods 1M 33 10/19
Harami Bullish 1D 33 19/05/2022
Harami Cross 1D 33 19/05/2022
Engulfing Bearish 1H 33 27/06/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 33 30/06/2022 09:00
Engulfing Bearish 30 33 30/06/2022 09:00
Evening Doji Star 30 33 30/06/2022 09:00
Evening Star 30 33 30/06/2022 09:00
Belt Hold Bearish 15 33 01/07/2022 13:30
Stick Sandwich 15 33 01/07/2022 13:30
Harami Cross Bearish 1H 34 24/06/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 34 29/06/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 34 01/07/2022 13:15
Belt Hold Bullish 30 35 29/06/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 35 29/06/2022 14:00
Belt Hold Bearish 15 35 01/07/2022 13:00
Engulfing Bearish 15 35 01/07/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 37 29/06/2022 13:00
Three Outside Up 1M 39 4/19
Engulfing Bearish 1W 39 26/09/2021
Downside Gap Three Methods 5H 39 08/06/2022 08:00
Bullish Engulfing 5H 39 08/06/2022 08:00
Harami Cross Bearish 1H 39 23/06/2022 14:00
Harami Cross Bearish 30 39 29/06/2022 10:30
Harami Cross Bearish 15 39 01/07/2022 10:30
Bullish Engulfing 1M 40 3/19
On Neck Bearish 5H 40 07/06/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1H 40 23/06/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 40 23/06/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 40 01/07/2022 10:15
Belt Hold Bearish 15 41 01/07/2022 10:00
Engulfing Bearish 15 41 01/07/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 42 01/07/2022 09:45
Belt Hold Bullish 5H 44 03/06/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 44 22/06/2022 14:00
Harami Cross Bearish 30 44 28/06/2022 14:00
Shooting Star 1W 45 15/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 46 28/04/2022
Deliberation Bearish 1D 46 28/04/2022
Hanging Man 1D 46 28/04/2022
Doji Star Bearish 1D 46 28/04/2022
Stick Sandwich 5H 46 02/06/2022 12:00
Harami Cross Bearish 1H 46 22/06/2022 11:00
Gravestone Doji 30 46 28/06/2022 13:00
Bullish doji Star 15 46 30/06/2022 14:45
Harami Bullish 15 46 30/06/2022 14:45
Harami Cross 15 46 30/06/2022 14:45
Belt Hold Bullish 5H 47 02/06/2022 07:00
Three Inside Up 1M 48 7/18
Separating Lines Bullish 1H 48 22/06/2022 09:00
Harami Cross 15 48 30/06/2022 14:00
Harami Bullish 15 48 30/06/2022 14:00
Bullish doji Star 15 48 30/06/2022 14:00
Harami Bullish 1M 49 6/18
Harami Cross 1M 49 6/18
Three Outside Up 1D 49 25/04/2022
Harami Bullish 30 49 28/06/2022 10:00
Harami Cross 30 49 28/06/2022 10:00
Belt Hold Bearish 15 49 30/06/2022 13:45
Bullish doji Star 1W 50 11/07/2021
Harami Bullish 1W 50 11/07/2021
Harami Cross 1W 50 11/07/2021
Bullish Engulfing 1D 50 22/04/2022
Belt Hold Bearish 30 50 28/06/2022 09:30
Belt Hold Bullish 15 50 30/06/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 50 30/06/2022 13:30
Falling Three Methods 1W 51 04/07/2021
Inverted Hammer 1D 51 21/04/2022
Harami Cross Bearish 1H 51 21/06/2022 11:00
Belt Hold Bearish 15 53 30/06/2022 11:15
Engulfing Bearish 15 53 30/06/2022 11:15
Harami Bullish 1W 54 13/06/2021
Harami Cross 1W 54 13/06/2021
Belt Hold Bullish 1H 54 20/06/2022 14:00
Three Outside Up 30 55 27/06/2022 13:00
Three Outside Down 1H 56 20/06/2022 11:00
Bullish Engulfing 30 56 27/06/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 56 27/06/2022 11:00
Belt Hold Bearish 15 56 30/06/2022 10:30
Engulfing Bearish 15 56 30/06/2022 10:30
Belt Hold Bullish 5H 57 26/05/2022 05:00
Belt Hold Bearish 1H 57 20/06/2022 10:00
Engulfing Bearish 1H 57 20/06/2022 10:00
Falling Three Methods 1W 58 16/05/2021
Belt Hold Bullish 30 58 27/06/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 58 27/06/2022 10:00
Harami Bullish 1D 60 07/04/2022
Harami Cross 1D 60 07/04/2022
Belt Hold Bullish 30 60 27/06/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 60 27/06/2022 09:00
Harami Cross Bearish 15 60 30/06/2022 09:30
Belt Hold Bullish 1H 61 17/06/2022 11:00
Harami Cross Bearish 30 61 24/06/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 61 30/06/2022 09:15
Dark Cloud Cover 1D 62 05/04/2022
Three Outside Down 5H 62 23/05/2022 12:00
On Neck Bearish 1H 62 17/06/2022 10:00
Belt Hold Bearish 15 62 30/06/2022 09:00
Engulfing Bearish 15 62 30/06/2022 09:00
Three Outside Up 1D 63 04/04/2022
Belt Hold Bearish 5H 63 23/05/2022 07:00
Engulfing Bearish 5H 63 23/05/2022 07:00
Harami Cross Bearish 30 63 24/06/2022 13:30
Abandoned Baby Bullish 1D 64 01/04/2022
Bullish Engulfing 1D 64 01/04/2022
Belt Hold Bearish 15 64 29/06/2022 14:15
Bullish doji Star 1D 65 31/03/2022
Belt Hold Bullish 30 65 24/06/2022 11:00
Belt Hold Bullish 15 65 29/06/2022 14:00
Bullish Engulfing 15 65 29/06/2022 14:00
Harami Cross Bearish 15 66 29/06/2022 13:45
Belt Hold Bullish 1D 67 29/03/2022
Belt Hold Bullish 15 67 29/06/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 67 29/06/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 68 29/06/2022 13:15
Dragonfly Doji 1H 69 15/06/2022 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận ART

Viết cảm nghĩ của bạn về BOS Securities JSC
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Ba Hong Vo
Ba Hong Vo 04/03/2021 12:28
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Đang trên đường về 1X....
Tuấn Phạm Nguyễn
Tuấn Phạm Nguyễn 06/09/2019 15:43
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
về vùng 1.x này mua dài hạn 1-2 năm ổn
Tuấn Phạm Nguyễn
Tuấn Phạm Nguyễn 06/09/2019 15:43
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
về vùng 1.x này mua dài hạn 1-2 năm ổn
Luân Nguyễn Danh
Luân Nguyễn Danh 06/09/2019 15:43
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Lạc lên đây à
Shop giày dép VQG HCM
Shop giày dép VQG HCM 17/10/2018 18:10
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
hiện tại lúc này giá đang dao động 5.9 -6.1, mức giá tại đó độ nhạy đường cầu rất cao và đường cung có vẻ đã ổn định tâm lý sau ngày 12/10 không có hiện tượng tháo hàng theo shark làm giá.
Shop giày dép VQG HCM
Shop giày dép VQG HCM 17/10/2018 18:07
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
cổ phiếu rủi ro, cánh cá mập làm giá rất ghê, giá nào cũng bán, sau khi đưa giá lên đỉnh 11.4 bán sàn ngoài 5 phiên
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Ứng dụng của Chúng tôi
DOWNLOAD APPApp store
Investing.com
© 2007-2022 Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
 • Đăng ký MIỄN PHÍ và nhận:
 • Cảnh báo theo thời gian thực
 • Tính năng danh mục đầu tư nâng cao
 • Cảnh báo cá nhân hóa
 • Ứng dụng hoàn toàn đồng bộ
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email