Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Mức Đáy trong 52 Tuần - Cổ phiếu Malaysia

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  Supermax Corp 2.170 2.200 2.150 -0.010 -0.46% 7.06M 15/10  
  Key Alliance 0.030 0.030 0.025 0.000 0.00% 478.40K 15/10  
  Vizione Holdings 0.125 0.130 0.120 -0.005 -3.85% 1.37M 15/10  
  Borneo Oil 0.030 0.030 0.025 0.000 0.00% 2.53M 15/10  
  CME 0.040 0.045 0.040 0.000 0.00% 2.15M 15/10  
  Dolomite Corp 0.055 0.055 0.035 +0.015 +37.50% 6.13M 15/10  
  Comfort Gloves 1.170 1.200 1.160 -0.020 -1.68% 1.75M 15/10  
  PNE PCB Bhd 0.085 0.085 0.085 -0.005 -5.56% 440.00K 15/10  
  Al-Salam Real Estate 0.510 0.510 0.500 +0.005 +0.99% 68.80K 15/10  
  Naim Indah 0.010 0.010 0.005 0.000 0.00% 1.86M 15/10  
  PBA Holdings Bhd 0.815 0.820 0.815 -0.005 -0.61% 11.00K 15/10  
  XOX Bhd 0.035 0.040 0.035 0.000 0.00% 1.13M 15/10  
  Vortex Consolidated 0.075 0.075 0.070 +0.005 +7.14% 388.00K 15/10  
  Vivocom Intl Holdings Bhd 0.400 0.405 0.400 0.000 0.00% 2.36M 15/10  
  Lambo 0.065 0.070 0.065 -0.005 -7.14% 402.20K 15/10  
  LKL International Bhd 0.155 0.165 0.155 -0.005 -3.13% 3.65M 15/10  
  Fintec Global 0.015 0.020 0.015 -0.005 -25.00% 2.71M 15/10  
  Eduspec 0.015 0.020 0.015 0.000 0.00% 928.70K 15/10  
  Kanger Intl 0.050 0.060 0.045 -0.005 -9.09% 464.30M 15/10  
  M N C Wireless 0.030 0.030 0.025 +0.000 +0.00% 0 14/10  
  Nexgram 0.020 0.025 0.020 0.000 0.00% 937.60K 15/10  
  Pasukhas Group 0.055 0.060 0.050 0.000 0.00% 10.75M 15/10  
  Vsolar Group 0.015 0.015 0.010 0.000 0.00% 1.38M 15/10  
  HLT Global 0.535 0.540 0.525 0.000 0.00% 2.15M 15/10  
  Asia Poly Pref 0.075 0.075 0.075 0.000 0.00% 0 12/10  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email