Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Mức Đỉnh trong 52 Tuần - Cổ phiếu Hồng Kông

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

  Tên Lần cuối Cao Thấp T.đổi % T.đổi KL Thời gian
  BYD Co Ltd-H 295.40 296.80 285.20 +13.40 +4.75% 11.85M 22/10  
  Future Data 0.220 0.220 0.219 +0.019 +9.45% 170.00K 22/10  
  Hop Hing 0.076 0.076 0.074 +0.001 +1.33% 8.76M 22/10  
  GBA Holdings 0.010 0.010 0.010 0.000 0.00% 37.44M 22/10  
  China Billion Resources 0.510 0.510 0.475 +0.020 +4.08% 9.31M 22/10  
  Luen Thai Holdings 0.450 0.455 0.410 +0.000 +0.00% 0 21/10  
  SunKing Power Electronics 5.210 5.240 4.700 +0.400 +8.32% 34.97M 22/10  
  Chinlink Intl 0.680 0.720 0.620 -0.020 -2.86% 13.56M 22/10  
  Labixiaoxin Snacks 0.495 0.510 0.480 +0.010 +2.06% 418.00K 22/10  
  Weiye 4.200 4.200 4.200 +0.000 +0.00% 0 19/10  
  Synergis 0.425 0.425 0.395 +0.030 +7.59% 24.00K 22/10  
  Yorkey Optical Intl Cayman 0.860 0.860 0.830 +0.030 +3.61% 13.74M 22/10  
  Renheng Enterprise 0.240 0.240 0.240 +0.005 +2.13% 120.00K 22/10  
  Zhongyu Gas 7.50 7.55 7.42 +0.05 +0.67% 1.93M 22/10  
  Sinco Pharmas 0.810 0.820 0.770 +0.020 +2.53% 4.25M 22/10  
  Golden Throat 2.680 2.680 2.660 +0.010 +0.37% 989.00K 22/10  
  Hephaestus Holdings 0.720 0.720 0.700 +0.040 +5.88% 260.00K 22/10  
  Sino-Life 0.218 0.218 0.210 +0.008 +3.81% 480.00K 22/10  
  Ocean Star Technology 1.960 1.960 1.820 +0.070 +3.70% 9.27M 22/10  
  Precision Tsugami 11.78 11.80 9.85 +1.90 +19.23% 410.00K 22/10  
  Sanbase Corp 0.630 0.650 0.630 0.000 0.00% 0 19/10  
  A & S Group 0.205 0.205 0.186 +0.019 +10.22% 3.25M 22/10  
  Sunlight 1977 0.068 0.088 0.068 +0.000 +0.00% 0 20/10  
  Palace Banquet Holdings 0.930 0.940 0.880 +0.030 +3.33% 5.53M 22/10  
  TBK and Sons 0.495 0.500 0.465 +0.030 +6.45% 8.57M 22/10  
  Cn Logistics 9.20 9.20 8.61 +0.62 +7.23% 4.03M 22/10  
  Li Auto 123.60 124.50 122.00 +4.80 +4.04% 1.01M 22/10  
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email