Tin Tức Nóng Hổi
0

Các Nhà Giao Dịch Hàng đầu

Thêm Hệ Thống Giao Dịch
Lọc Kết quả

  Thống Kê Giao Dịch

Tăng Tuyệt Đối %

Thắng %

Giải Ngân %

  Thông tin chung

Loại Tài Khoản

  Nâng cao

Giao Dịch Tệ Nhất %

Số Dư Ban Đầu

Vốn sở hữu

Tuần

1 - 3000

Nhà Môi Giới Thời Gian Trung Bình Phương Thức Giao Dịch Loại chiến lược Khung thời gian
Kết quả: Hiển thị 1 - 100 trong số 641 Tài khoản
Tên Tăng Tuyệt Đối % Giải Ngân % # Giao dịch Thắng % Tuần Lời/Lỗ ròng
mrsam 2,700.56% 99.98% 49 48.98% 62 $24,026.59
InstaForex-Real 811.74% 40.87% 189 89.95% 73 $661.57
FominAlexander 292.97% 92.62% 336 45.54% 60 $1,569.15
113539 274.32% 29.03% 351 86.04% 62 €4,663.46
SG comp Alpari 214.92% 99.80% 20 85.00% 38 1,682.80
NZK 164.66% 30.29% 66 57.58% 69 $2,358.78
S-Managed Ac556 155.71% 99.97% 273 66.30% 49 $3,199.02
Signal-Managed 153.40% 14.58% 47 87.23% 38 $1,534.02
C 142.71% 0.00% 10 100.00% 103 $1,612.63
>Rus< 138.60% 99.67% 97 88.66% 179 $14,210.04
8341754 109.71% 19.50% 85 57.65% 79 $1,551.51
Sova 101.88% 16.53% 1418 73.20% 97 $1,127.71
Lider foreks4yo 90.96% 94.95% 2200 68.77% 84 $16,617.86
Karim Raghip... 88.17% 0.00% 7 100.00% 83 $705.35
kainfree 82.91% 40.28% 125 86.40% 61 $580.34
Ryzhov Andrew 77.62% 99.80% 633 76.62% 118 €756.08
Moon trading 72.35% 87.57% 807 72.24% 32 $26,140.12
miata 72.23% 99.81% 322 92.55% 172 $69,383.85
97167 61.63% 40.76% 945 62.22% 134 $10,168.93
Sambuca 60.74% 99.97% 380 58.16% 64 8,175.71
1668427 58.22% 14.81% 78 75.64% 40 3,520.62
S-Managed Ac232 53.92% 15.31% 79 82.28% 34 $26.96
SIDOR 49.63% 98.90% 41 85.37% 68 $14.01
FANCY PRABA 43.10% 54.05% 775 87.48% 48 $3,016.85
Nami Forex EA 41.20% 40.73% 270 63.70% 178 385.69
436283 39.60% 31.32% 784 55.87% 62 3,448.58
gamal marble 39.58% 99.60% 163 85.28% 123 $1,069.80
1632419 39.47% 99.63% 129 63.57% 81 1,677.01
xitobe 38.71% 68.39% 1665 73.99% 112 $627.31
Nicola Suprani 36.54% 99.79% 551 49.73% 163 €1,037.97
Ecn-weekendfee 30.94% 99.60% 57 63.16% 67 723.23
xm_kamrul 29.67% 99.00% 142 65.49% 120 $70.93
Abdul Malik 28.97% 41.76% 325 93.85% 78 $152.57
Soharzry 28.55% 100.00% 720 66.81% 61 $782.53
alex100 28.26% 29.41% 439 48.29% 86 $2,825.91
Alpari RU 25.96% 40.32% 53 50.94% 66 $52.14
Rebate eurusd 25.78% 55.69% 355 76.90% 70 $25.82
S-Managed Ac724 25.43% 99.64% 39 61.54% 123 $2,637.25
f78087@akado-ur 25.42% 96.96% 72 77.78% 68 $53.38
MartinStox 25.08% 55.43% 103 94.17% 40 $4,417.40
370627 24.25% 99.95% 2199 70.30% 57 1,679.59
Hyper EA HR 23.34% 54.66% 73 78.08% 140 $46.67
886688 20.66% 99.87% 334 59.58% 207 $252.64
MobiWMX 20.10% 34.58% 109 91.74% 148 $131.87
Abdul Jalil Bin... 19.65% 99.61% 180 73.33% 88 $2,723.87
insta-0901 18.67% 99.88% 1512 85.65% 175 $582.31
AVENGER 16.46% 16.51% 329 45.59% 49 $197.00
Pin -... 15.90% 16.45% 238 71.43% 116 $237,061.44
kamainsta 15.60% 21.47% 67 67.16% 42 $39.00
dian mardianto 13.24% 85.26% 1229 71.11% 30 $86.05
insta - 7172616 12.65% 100.00% 3363 88.61% 209 $538.45
Sniper USDJPY... 12.13% 61.40% 41 75.61% 67 $66.71
tmcrf4 12.12% 98.83% 143 65.73% 61 £14.44
Sargon 11.69% 6.89% 135 69.63% 196 $116.86
3115955 11.49% 99.39% 221 83.71% 39 $5,943.60
23329 11.46% 74.40% 98 56.12% 51 $68.77
PTS 5T... 10.89% 12.84% 436 48.85% 98 $4,314.16
LITTLE FOREX 10.45% 80.31% 375 86.93% 67 $523.24
Lider3 9.91% 99.58% 182 69.78% 83 $1,513.74
2096565785 9.70% 21.08% 426 53.05% 102 $6,080.74
11325086 9.67% 34.29% 2729 71.97% 67 $3,339.67
1654517 9.02% 99.74% 874 72.20% 52 242.45
Kentozavr 8.99% 99.98% 2141 67.30% 179 $6,911.42
Cuba 8.93% 8.62% 267 60.30% 45 €332.18
suradi 8.27% 51.95% 32 78.13% 64 $12.41
germes800 8.04% 31.77% 230 81.30% 154 $57.89
Instaforex Q 7.94% 35.00% 116 73.28% 211 $788.54
yossiA 6.35% 10.32% 224 72.77% 146 $12.10
FX-master_Nano 5.44% 33.95% 377 66.84% 68 5,495.87
D 4.75% 0.00% 2 100.00% 103 $53.62
1654044 3.42% 99.02% 1260 71.19% 53 730.11
AbsolutProfit1 3.41% 44.30% 239 46.44% 67 $3.58
Stewart86 2.92% 91.92% 128 57.81% 60 14.83
muminovforforex 2.76% 0.00% 0 0.00% 224 $21.50
SDG IF 2.32% 62.83% 294 89.12% 78 $606.24
akudus 2.26% 79.97% 1643 88.98% 155 $1,011.42
XM-2255721 2.22% 99.55% 272 75.74% 59 $198.84
arman0123 1.77% 90.00% 254 65.75% 124 239.59
Ruslan Kaban 1.67% 99.78% 581 43.55% 237 $701.55
Ple 1.64% 8.03% 171 74.85% 39 $0.81
widhie75 \"Fund 1.40% 50.26% 25 64.00% 210 $0.35
vitrader 1.33% 15.55% 651 81.72% 244 $64.79
Panshar 1.30% 3.12% 18 94.44% 244 $213.59
A 0.65% 22.53% 58 82.76% 111 $20.92
Augustinas 0.40% 30.63% 123 40.65% 115 €0.81
Free-Manage-Acc 0.07% 94.24% 2347 78.53% 35 $28.50
kostik 0.00% 0.00% 0 0.00% 251 $0.00
Angel 0.00% 0.00% 0 0.00% 220 $0.00
f3p6 0.00% 0.00% 0 0.00% 222 $0.00
art 0.00% 0.00% 0 0.00% 216 $0.00
Sergey Sukhoyar 0.00% 0.00% 0 0.00% 247 $0.00
1111111 0.00% 0.00% 0 0.00% 206 $0.00
David Kasparov 0.00% 6.51% 81 65.43% 253 $0.00
nadlac@hotmail. 0.00% 0.00% 0 0.00% 133 €0.00
desi554 0.00% 97.85% 505 62.77% 171 €0.00
priz 0.00% 0.00% 0 0.00% 231 $0.00
lakombles 0.00% 0.00% 0 0.00% 58 0.00
11055448 0.00% 0.00% 0 0.00% 50 $0.00
78007965 0.00% 98.44% 592 68.24% 40 $0.00
psevdagigant 0.00% 0.00% 0 0.00% 78 $0.00
Trang 1 trong số 7
Kết quả trên trang:
Miễn trừ Trách nhiệm: Công ty TNHH Fusion Media lưu ý người sử dụng rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai) và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, nghĩa là giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Công ty TNHH Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Công ty TNHH Fusion Media hoặc bất kỳ ai luên quan đến công ty TNHH Truyền thông Fusion sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào do việc tin cậy vào thông tin bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và các tính hiệu mua/bán trên trang web này. Vui lòng lưu ý đến rủi ro và chi phí đi cùng với việc giao dịch các thị trường tài chính, là một trong những hình thức đầu tư rủi ro cao nhất có thể có.