Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

SAR/VES - Đồng Riyal Saudi Đồng Bolivar của Venezuela

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
2 0    0%
03:59:05 - Đóng cửa. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đồng Riyal Saudi
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Bolivar của...
 • Giá đ.cửa hôm trước: 2
 • Giá Mua/Bán: 2 / 2
 • Biên độ ngày: 2 - 2
SAR/VEF 2 0 0%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bearish 15 1 13/08/2022 03:30
Tri-Star Bullish 1M 3 5/22
Tri-Star Bearish 1D 3 09/08/2022
Tri-Star Bearish 1H 3 13/08/2022 00:00
Tri-Star Bullish 30 3 13/08/2022 02:00
Tri-Star Bullish 1H 4 12/08/2022 23:00
Tri-Star Bearish 1D 6 04/08/2022
Tri-Star Bearish 5H 7 11/08/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 7 13/08/2022 01:45
Tri-Star Bearish 1D 8 02/08/2022
Tri-Star Bearish 1H 8 12/08/2022 19:00
Harami Bullish 1M 9 11/21
Harami Cross 1M 9 11/21
Tri-Star Bearish 15 9 13/08/2022 01:15
Engulfing Bearish 1M 10 10/21
Tri-Star Bullish 30 10 12/08/2022 22:30
Hanging Man 1M 11 9/21
Tri-Star Bearish 5H 11 10/08/2022 16:00
Tri-Star Bullish 1D 12 27/07/2022
Tri-Star Bullish 1H 12 12/08/2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 12 12/08/2022 21:30
Tri-Star Bearish 1D 13 26/07/2022
Tri-Star Bullish 30 13 12/08/2022 21:00
Tri-Star Bullish 5H 14 10/08/2022 01:00
Tri-Star Bearish 1H 14 12/08/2022 13:00
Tri-Star Bearish 1W 15 24/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 16 09/08/2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 16 12/08/2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 16 12/08/2022 23:00
Hanging Man 1M 18 02/21
Tri-Star Bearish 1D 18 19/07/2022
Tri-Star Bullish 1H 18 12/08/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 18 12/08/2022 18:30
Tri-Star Bearish 15 18 12/08/2022 22:30
Tri-Star Bullish 5H 19 09/08/2022 00:00
Tri-Star Bullish 15 19 12/08/2022 22:15
Tri-Star Bullish 1W 20 20/03/2022
Tri-Star Bearish 1H 20 12/08/2022 07:00
Tri-Star Bearish 5H 22 08/08/2022 09:00
Tri-Star Bearish 1D 23 12/07/2022
Tri-Star Bearish 30 23 12/08/2022 16:00
Tri-Star Bearish 15 23 12/08/2022 21:15
Tri-Star Bearish 5H 24 06/08/2022 02:00
Tri-Star Bullish 1H 24 12/08/2022 03:00
Tri-Star Bullish 15 24 12/08/2022 21:00
Tri-Star Bearish 1H 25 12/08/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 25 12/08/2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 26 12/08/2022 20:30
Tri-Star Bearish 1D 27 06/07/2022
Tri-Star Bearish 5H 27 05/08/2022 11:00
Tri-Star Bearish 1H 27 12/08/2022 00:00
Tri-Star Bearish 15 28 12/08/2022 20:00
Tri-Star Bearish 1W 29 16/01/2022
Deliberation Bearish 1M 30 02/20
Doji Star Bearish 1M 30 02/20
Tri-Star Bullish 1H 30 11/08/2022 21:00
Tri-Star Bearish 30 30 12/08/2022 12:30
Tri-Star Bullish 15 30 12/08/2022 19:30
Tri-Star Bullish 1W 31 02/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 32 04/08/2022 10:00
Tri-Star Bearish 1W 33 19/12/2021
Tri-Star Bullish 15 33 12/08/2022 18:30
Tri-Star Bearish 1D 34 27/06/2022
Tri-Star Bearish 1H 34 11/08/2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 34 12/08/2022 18:15
Doji Star Bearish 1M 35 9/19
Deliberation Bearish 1M 35 9/19
Tri-Star Bearish 5H 36 03/08/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 36 12/08/2022 17:45
Tri-Star Bearish 1D 37 22/06/2022
Tri-Star Bullish 1H 38 11/08/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 38 12/08/2022 08:00
Three Outside Up 1M 39 5/19
Tri-Star Bearish 1D 39 20/06/2022
Tri-Star Bullish 5H 39 02/08/2022 23:00
Bullish Engulfing 1M 40 4/19
Dragonfly Doji 1M 41 3/19
Tri-Star Bullish 1W 41 24/10/2021
Tri-Star Bullish 5H 41 02/08/2022 13:00
Tri-Star Bearish 1D 42 15/06/2022
Harami Cross 1M 43 01/19
Bullish doji Star 1W 43 10/10/2021
Engulfing Bearish 1M 44 12/18
Tri-Star Bullish 5H 44 01/08/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 44 12/08/2022 05:00
Tri-Star Bearish 15 44 12/08/2022 15:45
Tri-Star Bearish 1H 45 11/08/2022 06:00
Tri-Star Bearish 5H 46 01/08/2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 46 12/08/2022 04:00
Tri-Star Bearish 15 46 12/08/2022 15:15
Doji Star Bearish 1M 47 9/18
Three Outside Down 1W 48 05/09/2021
Bullish doji Star 1W 48 05/09/2021
Tri-Star Bullish 15 48 12/08/2022 14:45
Engulfing Bearish 1W 49 29/08/2021
Tri-Star Bullish 1H 49 11/08/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 49 12/08/2022 02:30
Tri-Star Bearish 5H 50 29/07/2022 19:00
Tri-Star Bullish 15 50 12/08/2022 14:15
Tri-Star Bearish 1D 52 01/06/2022
Tri-Star Bearish 1H 52 10/08/2022 23:00
Tri-Star Bearish 30 52 12/08/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 52 12/08/2022 13:45
Tri-Star Bullish 1H 53 10/08/2022 22:00
Tri-Star Bullish 5H 54 28/07/2022 23:00
Tri-Star Bearish 15 54 12/08/2022 13:15
Tri-Star Bearish 5H 55 28/07/2022 18:00
Tri-Star Bearish 1H 55 10/08/2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 55 11/08/2022 23:30
Tri-Star Bullish 15 55 12/08/2022 13:00
Tri-Star Bearish 5H 57 28/07/2022 08:00
Tri-Star Bearish 30 57 11/08/2022 22:00
Tri-Star Bearish 1D 58 24/05/2022
Tri-Star Bullish 1H 58 10/08/2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 58 12/08/2022 12:15
Tri-Star Bullish 30 59 11/08/2022 21:00
Tri-Star Bullish 15 59 12/08/2022 12:00
Tri-Star Bullish 1H 60 10/08/2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 60 12/08/2022 11:45
Tri-Star Bearish 1H 61 10/08/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 61 11/08/2022 20:00
Deliberation Bearish 1W 62 30/05/2021
Tri-Star Bullish 15 62 12/08/2022 11:15
Tri-Star Bearish 30 63 11/08/2022 19:00
Tri-Star Bearish 15 63 12/08/2022 10:45
Tri-Star Bullish 5H 65 26/07/2022 16:00
Tri-Star Bullish 30 65 11/08/2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 65 12/08/2022 10:15
Tri-Star Bullish 15 66 12/08/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 67 12/08/2022 09:45
Tri-Star Bullish 1H 68 10/08/2022 07:00
Tri-Star Bearish 30 68 11/08/2022 16:30
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email