PEN/VES - Đồng Sol Peru Đồng Bolivar của Venezuela

Ngoại hối thời gian thực
2
0(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  2
 • Giá Mua/Bán:
  2/2
 • Biên độ ngày:
  2 - 2
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Sol Peru
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bolivar của Venezuela

Dữ liệu Lịch sử PEN/VES

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/08/2022 - 29/09/2022
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
22220.00%
Cao nhất: 2Thấp nhất: 2Chênh lệch: 0Trung bình: 2% Thay đổi: 1
Bạn cảm thấy thế nào về PEN/VEF?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ