PEN/VES - Đồng Sol Peru Đồng Bolivar của Venezuela

Ngoại hối thời gian thực
2.79
+0.01(+0.40%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  2.77
 • Giá Mua/Bán:
  2.78/2.79
 • Biên độ ngày:
  2.77 - 2.79
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Sol Peru
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bolivar của Venezuela

Thảo luận PEN/VES

Bạn cảm thấy thế nào về PEN/VEF?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ