Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

NOK/VES - Krone Na Uy Đồng Bolivar của Venezuela

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
1 -0    -0.99%
03:46:07 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Krone Na Uy
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Bolivar của...
 • Giá đ.cửa hôm trước: 1
 • Giá Mua/Bán: 1 / 1
 • Biên độ ngày: 1 - 1
NOK/VEF 1 -0 -0.99%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Bullish Engulfing 1D Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1M 2 11/21
Harami Cross 1M 2 11/21
Tri-Star Bullish 1D 2 26/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 3 28/01/2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 3 29/01/2022 03:00
Hanging Man 1M 4 9/21
Tri-Star Bullish 1D 4 24/01/2022
Tri-Star Bullish 15 4 29/01/2022 02:45
Tri-Star Bearish 1W 5 19/12/2021
Tri-Star Bearish 5H 5 28/01/2022 02:00
Tri-Star Bearish 1H 5 28/01/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1W 6 12/12/2021
Tri-Star Bullish 1D 6 20/01/2022
Doji Star Bearish 1M 7 6/21
Tri-Star Bullish 5H 7 27/01/2022 16:00
Tri-Star Bullish 1H 7 28/01/2022 20:00
Tri-Star Bullish 1D 8 18/01/2022
Tri-Star Bullish 15 8 29/01/2022 01:45
Tri-Star Bearish 5H 9 27/01/2022 06:00
Tri-Star Bullish 30 9 28/01/2022 23:00
Tri-Star Bearish 15 9 29/01/2022 01:30
Tri-Star Bearish 1D 10 14/01/2022
Tri-Star Bullish 15 10 29/01/2022 01:15
Tri-Star Bearish 1W 11 07/11/2021
Tri-Star Bearish 30 12 28/01/2022 21:30
Tri-Star Bullish 15 12 29/01/2022 00:45
Tri-Star Bearish 1D 13 11/01/2022
Tri-Star Bearish 1H 13 28/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 13 29/01/2022 00:30
Three Inside Up 1W 14 17/10/2021
Harami Bullish 1W 15 10/10/2021
Harami Cross 1W 15 10/10/2021
Tri-Star Bullish 5H 15 26/01/2022 00:00
Tri-Star Bearish 1H 16 28/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 16 28/01/2022 19:30
Tri-Star Bearish 15 16 28/01/2022 23:45
Tri-Star Bullish 1D 17 05/01/2022
Rising Three Methods 1W 18 19/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 19 25/01/2022 04:00
Tri-Star Bullish 30 19 28/01/2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 19 28/01/2022 23:00
Tri-Star Bearish 1D 20 31/12/2021
Tri-Star Bullish 30 21 28/01/2022 17:00
Harami Bearish 1M 23 02/20
Engulfing Bearish 1W 23 15/08/2021
Tri-Star Bullish 5H 23 24/01/2022 08:00
Tri-Star Bullish 15 23 28/01/2022 22:00
Tri-Star Bearish 1D 24 27/12/2021
Tri-Star Bullish 1H 25 28/01/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 25 28/01/2022 15:00
Tri-Star Bullish 1D 27 22/12/2021
Tri-Star Bearish 15 27 28/01/2022 21:00
Doji Star Bearish 1M 28 9/19
Tri-Star Bullish 5H 28 21/01/2022 10:00
Tri-Star Bearish 1H 28 27/01/2022 23:00
Tri-Star Bearish 30 28 28/01/2022 13:30
Tri-Star Bearish 1D 29 20/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 30 21/01/2022 00:00
Tri-Star Bullish 1D 31 16/12/2021
Tri-Star Bearish 5H 31 20/01/2022 19:00
Tri-Star Bullish 1H 31 27/01/2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 31 28/01/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 31 28/01/2022 20:00
Three Outside Up 1M 32 5/19
Tri-Star Bearish 1H 32 27/01/2022 19:00
Bullish Engulfing 1M 33 4/19
Tri-Star Bearish 30 33 28/01/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 33 28/01/2022 19:30
Tri-Star Bearish 1D 35 10/12/2021
Tri-Star Bearish 5H 35 19/01/2022 23:00
Tri-Star Bullish 30 35 28/01/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 35 28/01/2022 19:00
Bullish doji Star 1M 36 01/19
Harami Cross 1M 36 01/19
Tri-Star Bullish 1H 36 27/01/2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 36 28/01/2022 09:30
Tri-Star Bullish 5H 37 19/01/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1D 38 07/12/2021
Tri-Star Bearish 30 38 28/01/2022 08:30
Tri-Star Bullish 1D 39 06/12/2021
Tri-Star Bullish 1H 39 27/01/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 39 28/01/2022 08:00
Tri-Star Bullish 1D 40 03/12/2021
Tri-Star Bullish 15 40 28/01/2022 17:45
Tri-Star Bearish 15 41 28/01/2022 17:30
Tri-Star Bearish 1D 42 01/12/2021
Tri-Star Bearish 5H 42 18/01/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 43 27/01/2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 43 28/01/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1D 44 29/11/2021
Tri-Star Bullish 15 44 28/01/2022 16:45
Tri-Star Bullish 1H 45 27/01/2022 06:00
Tri-Star Bearish 30 45 28/01/2022 05:00
Tri-Star Bullish 5H 46 17/01/2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 47 28/01/2022 16:00
Three Inside Up 1W 48 21/02/2021
Tri-Star Bullish 1D 48 23/11/2021
Tri-Star Bearish 1D 49 22/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 49 27/01/2022 02:00
Three Black Crows 1M 50 11/17
Tri-Star Bearish 30 50 28/01/2022 02:30
Hanging Man 1W 51 31/01/2021
Tri-Star Bullish 1H 51 27/01/2022 00:00
Tri-Star Bullish 30 51 28/01/2022 02:00
Tri-Star Bullish 1D 52 17/11/2021
Tri-Star Bullish 15 52 28/01/2022 14:45
Tri-Star Bullish 5H 53 14/01/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1D 54 15/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 54 26/01/2022 21:00
Tri-Star Bearish 15 55 28/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1D 56 11/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 56 13/01/2022 22:00
Tri-Star Bearish 1H 56 26/01/2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 57 27/01/2022 23:00
Tri-Star Bearish 15 57 28/01/2022 13:30
Tri-Star Bearish 30 58 27/01/2022 22:30
Tri-Star Bearish 5H 59 13/01/2022 07:00
Bullish Engulfing 1M 60 01/17
Tri-Star Bearish 1D 60 05/11/2021
Tri-Star Bearish 30 60 27/01/2022 21:30
Tri-Star Bullish 1D 61 04/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 61 26/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 63 28/01/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1D 64 01/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 64 26/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 64 27/01/2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 64 28/01/2022 11:45
Tri-Star Bearish 1H 66 26/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 66 28/01/2022 11:15
Tri-Star Bearish 30 67 27/01/2022 18:00
Engulfing Bearish 1M 68 5/16
Tri-Star Bearish 1D 69 25/10/2021
Tri-Star Bullish 5H 69 11/01/2022 05:00
Tri-Star Bearish 15 69 28/01/2022 10:30
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email