Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

MXN/VES - Peso Mexico Đồng Bolivar của Venezuela

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0 -0    -0.91%
27/11 - Đóng cửa. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Peso Mexico
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Bolivar của...
 • Giá đ.cửa hôm trước: 0
 • Giá Mua/Bán: 0 / 0
 • Biên độ ngày: 0 - 0
MXN/VEF 0 -0 -0.91%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Homing Pigeon 1M Hiện tại
Belt Hold Bearish 15 Hiện tại
Engulfing Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 5H 1 26/11/2021 19:00
Tri-Star Bearish 1H 2 27/11/2021 02:00
Tri-Star Bullish 1H 3 27/11/2021 01:00
Tri-Star Bullish 15 3 27/11/2021 04:00
Tri-Star Bearish 1D 4 22/11/2021
Tri-Star Bullish 5H 4 26/11/2021 04:00
Tri-Star Bullish 30 4 27/11/2021 02:30
Bullish doji Star 1W 6 10/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 6 26/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 30 7 27/11/2021 01:00
Tri-Star Bearish 15 7 27/11/2021 03:00
Deliberation Bearish 1M 9 02/21
Tri-Star Bullish 1D 9 15/11/2021
Tri-Star Bullish 5H 9 25/11/2021 03:00
Tri-Star Bearish 1H 9 26/11/2021 19:00
Tri-Star Bullish 30 9 27/11/2021 00:00
Tri-Star Bullish 15 9 27/11/2021 02:30
Tri-Star Bearish 1D 11 11/11/2021
Tri-Star Bullish 5H 12 24/11/2021 12:00
Tri-Star Bullish 1H 12 26/11/2021 16:00
Tri-Star Bearish 1H 13 26/11/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 13 27/11/2021 01:30
Engulfing Bearish 1W 14 15/08/2021
Tri-Star Bearish 1D 14 08/11/2021
Tri-Star Bearish 30 14 26/11/2021 21:30
Tri-Star Bearish 1D 15 05/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 16 26/11/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 16 27/11/2021 00:45
Doji Star Bearish 1M 17 6/20
Tri-Star Bullish 1D 17 03/11/2021
Tri-Star Bearish 1D 19 01/11/2021
Tri-Star Bearish 30 19 26/11/2021 19:00
Tri-Star Bullish 15 20 26/11/2021 23:45
Three Outside Up 1W 21 27/06/2021
Bullish Engulfing 1W 22 20/06/2021
Tri-Star Bullish 5H 22 22/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 1H 22 26/11/2021 06:00
Engulfing Bearish 1W 23 13/06/2021
Tri-Star Bearish 1D 24 25/10/2021
Tri-Star Bearish 5H 24 20/11/2021 03:00
Deliberation Bearish 1W 25 30/05/2021
Doji Star Bearish 1W 25 30/05/2021
Tri-Star Bullish 30 25 26/11/2021 16:00
Tri-Star Bearish 5H 26 19/11/2021 17:00
Tri-Star Bullish 1H 26 26/11/2021 02:00
Tri-Star Bearish 1D 29 18/10/2021
Tri-Star Bullish 5H 29 19/11/2021 02:00
Tri-Star Bearish 30 29 26/11/2021 14:00
Three Outside Up 1M 30 5/19
Tri-Star Bearish 1D 30 15/10/2021
Tri-Star Bearish 15 30 26/11/2021 21:15
Bullish Engulfing 1M 31 4/19
Tri-Star Bullish 1D 32 13/10/2021
Tri-Star Bearish 5H 32 18/11/2021 11:00
Bullish doji Star 1M 34 01/19
Harami Cross 1M 34 01/19
Three Outside Up 1W 34 28/03/2021
Tri-Star Bearish 5H 34 18/11/2021 01:00
Tri-Star Bullish 30 34 26/11/2021 11:30
Tri-Star Bearish 1H 36 25/11/2021 16:00
Engulfing Bearish 1M 37 10/18
Bullish doji Star 1D 38 05/10/2021
Tri-Star Bullish 5H 38 17/11/2021 05:00
Tri-Star Bearish 5H 39 17/11/2021 00:00
Tri-Star Bullish 15 39 26/11/2021 19:00
Tri-Star Bearish 15 40 26/11/2021 18:45
Harami Bullish 1D 42 29/09/2021
Harami Cross 1D 42 29/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 42 25/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 5H 43 16/11/2021 04:00
Tri-Star Bearish 1H 43 25/11/2021 09:00
Tri-Star Bearish 5H 44 15/11/2021 23:00
Three Outside Up 1M 45 02/18
Tri-Star Bearish 1H 45 25/11/2021 07:00
Tri-Star Bearish 30 45 26/11/2021 06:00
Bullish Engulfing 1M 46 01/18
Tri-Star Bearish 5H 47 15/11/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 48 25/11/2021 04:00
Tri-Star Bullish 5H 49 13/11/2021 01:00
Hanging Man 1W 50 06/12/2020
Dragonfly Bearish 1W 50 06/12/2020
Tri-Star Bearish 15 50 26/11/2021 16:15
Tri-Star Bearish 1H 51 25/11/2021 01:00
Inverted Hammer 1D 52 15/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 52 12/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 52 26/11/2021 15:45
Tri-Star Bearish 5H 53 12/11/2021 05:00
Tri-Star Bullish 30 53 26/11/2021 01:30
Tri-Star Bullish 1H 54 24/11/2021 22:00
Tri-Star Bullish 5H 55 11/11/2021 19:00
Tri-Star Bullish 30 55 26/11/2021 00:30
Three Outside Up 1M 56 3/17
Tri-Star Bearish 1H 56 24/11/2021 20:00
Bullish Engulfing 1M 57 02/17
Tri-Star Bullish 5H 57 11/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 57 25/11/2021 23:30
Dragonfly Doji 1M 58 01/17
Hanging Man 1W 58 11/10/2020
Inverted Hammer 1M 59 12/16
Tri-Star Bullish 1H 59 24/11/2021 17:00
Tri-Star Bullish 15 59 26/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 60 25/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 15 60 26/11/2021 13:45
Tri-Star Bearish 5H 61 10/11/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 61 24/11/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 62 25/11/2021 21:00
Tri-Star Bearish 5H 64 09/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 15 65 26/11/2021 12:30
Engulfing Bearish 1D 66 26/08/2021
Tri-Star Bullish 30 66 25/11/2021 19:00
Tri-Star Bearish 15 67 26/11/2021 12:00
Bullish Engulfing 1M 68 3/16
Morning Doji Star 1M 68 3/16
Morning Star 1M 68 3/16
Tri-Star Bullish 5H 68 09/11/2021 02:00
Tri-Star Bullish 1H 68 24/11/2021 08:00
Bullish doji Star 1M 69 02/16
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email