Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
⏰ Phản Ứng Nhanh Hơn Với Thị Trường Nhờ Tin Tức Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực Bắt đầu
Đóng

HKD/VES - Đô la Hồng Kông Đồng Bolivar của Venezuela

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
3.09 +0.01    +0.42%
13:06:04 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đô la Hồng Kông
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Bolivar của...
 • Giá đ.cửa hôm trước: 3.08
 • Giá Mua/Bán: 3.09 / 3.10
 • Biên độ ngày: 3.09 - 3.09
HKD/VEF 3.09 +0.01 +0.42%

Mô hình Nến HKD/VES

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến HKD VES tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bearish 15 1 24/03/2023 12:45
Tri-Star Bullish 1H 2 24/03/2023 11:00
Tri-Star Bearish 30 3 24/03/2023 11:30
Tri-Star Bullish 15 4 24/03/2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 6 24/03/2023 11:30
Tri-Star Bearish 1H 7 24/03/2023 06:00
Harami Cross Bearish 1H 9 24/03/2023 04:00
Tri-Star Bullish 1M 10 5/22
Tri-Star Bullish 30 10 24/03/2023 08:00
Tri-Star Bullish 15 11 24/03/2023 10:15
Tri-Star Bullish 1H 12 24/03/2023 01:00
Tri-Star Bullish 1H 14 23/03/2023 23:00
Harami Bullish 1M 16 11/21
Harami Cross 1M 16 11/21
Tri-Star Bearish 1H 16 23/03/2023 21:00
Tri-Star Bearish 30 16 24/03/2023 05:00
Tri-Star Bullish 15 16 24/03/2023 08:45
Engulfing Bearish 1M 17 10/21
Evening Star 1M 17 10/21
Deliberation Bearish 1M 18 9/21
Hanging Man 1M 18 9/21
Harami Cross Bearish 30 18 24/03/2023 04:00
Tri-Star Bearish 15 18 24/03/2023 08:15
Tri-Star Bullish 1H 20 23/03/2023 17:00
Tri-Star Bullish 30 20 24/03/2023 03:00
Tri-Star Bullish 15 20 24/03/2023 07:45
Tri-Star Bearish 30 21 24/03/2023 02:30
Tri-Star Bullish 30 22 24/03/2023 02:00
Tri-Star Bullish 15 22 24/03/2023 07:15
Tri-Star Bullish 1H 23 23/03/2023 14:00
Tri-Star Bearish 30 24 24/03/2023 01:00
Tri-Star Bearish 15 24 24/03/2023 06:45
Hanging Man 1M 25 02/21
Tri-Star Bullish 1H 26 23/03/2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 26 24/03/2023 00:00
Belt Hold Bullish 5H 27 17/03/2023 00:00
Tri-Star Bearish 30 27 23/03/2023 23:30
Tri-Star Bullish 1H 28 23/03/2023 09:00
Tri-Star Bullish 15 28 24/03/2023 05:45
Tri-Star Bearish 5H 29 16/03/2023 14:00
Deliberation Bearish 1D 30 10/02/2023
Doji Star Bearish 1D 30 10/02/2023
Tri-Star Bullish 30 30 23/03/2023 22:00
Tri-Star Bullish 30 32 23/03/2023 21:00
Tri-Star Bearish 15 32 24/03/2023 04:45
Tri-Star Bullish 5H 33 15/03/2023 18:00
Tri-Star Bullish 1H 35 23/03/2023 02:00
Tri-Star Bullish 30 35 23/03/2023 19:30
Tri-Star Bearish 30 36 23/03/2023 19:00
Doji Star Bearish 15 36 24/03/2023 03:45
Harami Bearish 1M 37 02/20
Tri-Star Bearish 1H 38 22/03/2023 23:00
Tri-Star Bearish 30 38 23/03/2023 18:00
Tri-Star Bearish 15 38 24/03/2023 03:15
Deliberation Bearish 1D 39 30/01/2023
Doji Star Bearish 1D 39 30/01/2023
Tri-Star Bullish 5H 39 14/03/2023 12:00
Doji Star Bearish 1M 42 9/19
Tri-Star Bullish 30 42 23/03/2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 42 24/03/2023 02:15
Tri-Star Bullish 15 44 24/03/2023 01:45
Three Outside Up 1M 46 5/19
Tri-Star Bearish 1H 46 22/03/2023 15:00
Bullish Engulfing 1M 47 4/19
Tri-Star Bearish 1W 47 24/04/2022
Harami Cross Bearish 1D 47 18/01/2023
Tri-Star Bullish 30 47 23/03/2023 13:30
Tri-Star Bearish 15 47 24/03/2023 00:45
Dragonfly Doji 1M 48 3/19
Tri-Star Bullish 15 49 24/03/2023 00:15
Bullish doji Star 1M 50 01/19
Harami Cross 1M 50 01/19
Tri-Star Bullish 15 51 23/03/2023 23:45
Tri-Star Bullish 1W 52 20/03/2022
Tri-Star Bullish 30 53 23/03/2023 10:30
Deliberation Bearish 1M 54 9/18
Harami Cross Bearish 1D 54 09/01/2023
Tri-Star Bearish 1H 55 22/03/2023 06:00
Tri-Star Bearish 30 55 23/03/2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 57 23/03/2023 22:00
Tri-Star Bullish 5H 58 08/03/2023 21:00
Tri-Star Bullish 30 58 23/03/2023 08:00
Tri-Star Bullish 15 59 23/03/2023 21:30
Tri-Star Bearish 1W 60 23/01/2022
Tri-Star Bearish 1H 60 22/03/2023 01:00
Tri-Star Bullish 30 60 23/03/2023 07:00
Tri-Star Bearish 15 60 23/03/2023 21:15
Tri-Star Bullish 1H 62 21/03/2023 23:00
Tri-Star Bullish 15 62 23/03/2023 20:45
Tri-Star Bullish 1W 63 02/01/2022
Tri-Star Bullish 5H 63 07/03/2023 20:00
Tri-Star Bearish 15 64 23/03/2023 20:15
Tri-Star Bullish 1H 65 21/03/2023 20:00
Tri-Star Bearish 1W 66 12/12/2021
Harami Bullish 30 66 23/03/2023 04:00
Harami Cross 30 66 23/03/2023 04:00
Tri-Star Bearish 5H 67 07/03/2023 00:00
Tri-Star Bullish 1H 67 21/03/2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 67 23/03/2023 19:30
Tri-Star Bullish 5H 68 06/03/2023 19:00
Tri-Star Bullish 30 68 23/03/2023 03:00
Tri-Star Bearish 15 69 23/03/2023 19:00
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email