AUD/VES - Đô la Úc Đồng Bolivar của Venezuela

Ngoại hối thời gian thực
4
0(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  4
 • Giá Mua/Bán:
  4/4
 • Biên độ ngày:
  4 - 4
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Úc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bolivar của Venezuela

Dữ liệu Lịch sử AUD/VES

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 11/08/2022
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
44440.00%
Cao nhất: 4Thấp nhất: 4Chênh lệch: 0Trung bình: 4% Thay đổi: 10
Bạn cảm thấy thế nào về AUD/VEF?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ