Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

AUD/VES - Đô la Úc Đồng Bolivar của Venezuela

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
4 0    0%
03:59:01 - Đóng cửa. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đô la Úc
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Bolivar của...
 • Giá đ.cửa hôm trước: 4
 • Giá Mua/Bán: 4 / 4
 • Biên độ ngày: 4 - 4
AUD/VEF 4 0 0%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 5H Hiện tại
Bullish Engulfing 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bearish 1H 1 20/08/2022 02:00
Doji Star Bearish 1M 2 6/22
Three Outside Up 1M 2 6/22
Tri-Star Bearish 5H 2 19/08/2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 2 20/08/2022 02:30
Tri-Star Bearish 15 2 20/08/2022 03:15
Belt Hold Bullish 1M 3 5/22
Bullish Engulfing 1M 3 5/22
Tri-Star Bearish 1D 3 16/08/2022
Tri-Star Bullish 1M 4 4/22
Tri-Star Bullish 1H 4 19/08/2022 23:00
Tri-Star Bearish 30 4 20/08/2022 01:30
Tri-Star Bearish 5H 5 19/08/2022 00:00
Tri-Star Bearish 1W 6 03/07/2022
Tri-Star Bullish 5H 6 18/08/2022 19:00
Tri-Star Bearish 1H 6 19/08/2022 21:00
Tri-Star Bearish 30 6 20/08/2022 00:30
Tri-Star Bullish 15 6 20/08/2022 02:15
Tri-Star Bullish 1H 8 19/08/2022 19:00
Harami Bullish 1M 9 11/21
Harami Cross 1M 9 11/21
Tri-Star Bearish 1D 9 08/08/2022
Tri-Star Bullish 5H 9 18/08/2022 04:00
Tri-Star Bullish 30 9 19/08/2022 23:00
Tri-Star Bullish 15 9 20/08/2022 01:30
Tri-Star Bearish 15 10 20/08/2022 01:15
Doji Star Bearish 1M 11 9/21
Hanging Man 1M 11 9/21
Dragonfly Bearish 1M 11 9/21
Tri-Star Bullish 1D 11 04/08/2022
Tri-Star Bearish 1D 12 03/08/2022
Tri-Star Bullish 15 12 20/08/2022 00:45
Deliberation Bearish 1M 14 6/21
Doji Star Bearish 1M 14 6/21
Hanging Man 1M 14 6/21
Dragonfly Bearish 1M 14 6/21
Tri-Star Bullish 1W 14 08/05/2022
Tri-Star Bearish 1D 14 01/08/2022
Tri-Star Bearish 30 14 19/08/2022 20:30
Tri-Star Bearish 15 14 20/08/2022 00:15
Tri-Star Bullish 5H 15 16/08/2022 22:00
Tri-Star Bearish 5H 16 16/08/2022 17:00
Tri-Star Bearish 1H 16 19/08/2022 11:00
Tri-Star Bullish 1H 17 19/08/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 17 19/08/2022 19:00
Tri-Star Bearish 15 17 19/08/2022 23:30
Tri-Star Bearish 1W 18 10/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 18 16/08/2022 07:00
Tri-Star Bearish 1D 19 25/07/2022
Tri-Star Bearish 15 19 19/08/2022 23:00
Tri-Star Bullish 1W 21 20/03/2022
Tri-Star Bearish 30 21 19/08/2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 21 19/08/2022 22:30
Tri-Star Bearish 1W 22 13/03/2022
Tri-Star Bearish 5H 22 15/08/2022 11:00
Tri-Star Bullish 1W 23 06/03/2022
Tri-Star Bearish 1D 23 19/07/2022
Tri-Star Bearish 1H 23 19/08/2022 04:00
Tri-Star Bullish 30 23 19/08/2022 16:00
Tri-Star Bullish 5H 25 12/08/2022 23:00
Tri-Star Bullish 30 25 19/08/2022 15:00
Tri-Star Bearish 5H 26 12/08/2022 18:00
Tri-Star Bullish 1H 26 19/08/2022 01:00
Tri-Star Bullish 1W 27 06/02/2022
Tri-Star Bearish 30 27 19/08/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1D 28 12/07/2022
Tri-Star Bearish 5H 28 12/08/2022 08:00
Tri-Star Bearish 1W 29 23/01/2022
Tri-Star Bullish 1H 29 18/08/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 29 19/08/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1D 30 08/07/2022
Tri-Star Bearish 15 30 19/08/2022 20:15
Tri-Star Bearish 1W 31 09/01/2022
Tri-Star Bearish 1H 31 18/08/2022 20:00
Tri-Star Bearish 1D 32 06/07/2022
Tri-Star Bearish 5H 32 11/08/2022 12:00
Tri-Star Bullish 1D 33 05/07/2022
Tri-Star Bearish 1H 33 18/08/2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 33 19/08/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 33 19/08/2022 19:30
Tri-Star Bearish 1W 34 19/12/2021
Tri-Star Bearish 1D 34 04/07/2022
Doji Star Bearish 1M 35 9/19
Tri-Star Bullish 1W 35 12/12/2021
Tri-Star Bullish 15 35 19/08/2022 19:00
Tri-Star Bearish 1W 36 05/12/2021
Tri-Star Bullish 1D 36 30/06/2022
Tri-Star Bullish 1H 36 18/08/2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 36 19/08/2022 09:30
Tri-Star Bearish 5H 37 10/08/2022 11:00
Tri-Star Bearish 1D 38 28/06/2022
Tri-Star Bullish 5H 38 10/08/2022 06:00
Tri-Star Bullish 15 38 19/08/2022 18:15
Three Outside Up 1M 39 5/19
Tri-Star Bearish 1D 39 27/06/2022
Tri-Star Bullish 1H 39 18/08/2022 12:00
Bullish Engulfing 1M 40 4/19
Tri-Star Bearish 1W 40 07/11/2021
Dragonfly Doji 1M 41 3/19
Tri-Star Bullish 1H 41 18/08/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 41 19/08/2022 07:00
Tri-Star Bullish 15 41 19/08/2022 17:30
Tri-Star Bearish 1H 42 18/08/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 42 19/08/2022 06:30
Bullish doji Star 1M 43 01/19
Harami Cross 1M 43 01/19
Tri-Star Bearish 5H 43 09/08/2022 05:00
Tri-Star Bullish 1H 43 18/08/2022 08:00
Harami Bullish 1W 44 10/10/2021
Harami Cross 1W 44 10/10/2021
Tri-Star Bearish 1D 44 20/06/2022
Tri-Star Bearish 15 45 19/08/2022 16:30
Tri-Star Bullish 1D 46 16/06/2022
Deliberation Bearish 1M 47 9/18
Tri-Star Bearish 1H 48 18/08/2022 03:00
Tri-Star Bearish 30 48 19/08/2022 03:30
Abandoned Baby Bearish 1W 49 05/09/2021
Tri-Star Bearish 1D 49 13/06/2022
Tri-Star Bullish 5H 49 06/08/2022 02:00
Tri-Star Bullish 15 49 19/08/2022 15:30
Tri-Star Bearish 1D 50 10/06/2022
Tri-Star Bearish 5H 51 05/08/2022 16:00
Tri-Star Bullish 1H 51 18/08/2022 00:00
Tri-Star Bearish 15 51 19/08/2022 15:00
Upside Gap Three Methods 1W 52 15/08/2021
Tri-Star Bullish 15 52 19/08/2022 14:45
Tri-Star Bearish 1D 54 06/06/2022
Tri-Star Bullish 30 54 19/08/2022 00:30
Tri-Star Bullish 15 54 19/08/2022 14:15
Three Outside Up 1M 55 01/18
Tri-Star Bearish 5H 55 04/08/2022 20:00
Bullish Engulfing 1M 56 12/17
Tri-Star Bearish 15 56 19/08/2022 13:45
Tri-Star Bearish 1D 57 01/06/2022
Tri-Star Bearish 30 57 18/08/2022 23:00
Tri-Star Bullish 1H 58 17/08/2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 58 19/08/2022 13:15
Tri-Star Bearish 1D 59 30/05/2022
Tri-Star Bearish 5H 59 04/08/2022 00:00
Tri-Star Bullish 30 59 18/08/2022 22:00
Harami Bearish 1M 60 8/17
Three Outside Up 1M 61 7/17
Tri-Star Bearish 1H 61 17/08/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 61 19/08/2022 12:30
Bullish Engulfing 1M 62 6/17
Tri-Star Bearish 30 63 18/08/2022 20:00
Tri-Star Bullish 5H 64 02/08/2022 23:00
Tri-Star Bullish 1H 64 17/08/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 64 19/08/2022 11:45
Three Outside Up 1M 66 02/17
Tri-Star Bearish 1D 66 19/05/2022
Bullish Engulfing 1M 67 01/17
Tri-Star Bullish 15 67 19/08/2022 11:00
Tri-Star Bearish 5H 68 02/08/2022 03:00
Tri-Star Bearish 30 68 18/08/2022 17:30
Tri-Star Bearish 15 68 19/08/2022 10:45
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email