Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

AUD/VES - Đô la Úc Đồng Bolivar của Venezuela

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
3 0    0%
01:22:02 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đô la Úc
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Bolivar của...
 • Giá đ.cửa hôm trước: 3
 • Giá Mua/Bán: 3 / 3
 • Biên độ ngày: 3 - 3
AUD/VEF 3 0 0%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Engulfing Bearish 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1M 1 11/21
Harami Cross 1M 1 11/21
Tri-Star Bearish 1D 1 05/12/2021
Tri-Star Bullish 30 1 07/12/2021 00:30
Tri-Star Bearish 15 1 07/12/2021 01:00
Tri-Star Bullish 1D 2 03/12/2021
Doji Star Bearish 1M 3 9/21
Hanging Man 1M 3 9/21
Dragonfly Bearish 1M 3 9/21
Tri-Star Bullish 5H 3 06/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1W 4 07/11/2021
Tri-Star Bearish 30 4 06/12/2021 23:00
Tri-Star Bullish 15 4 07/12/2021 00:15
Tri-Star Bearish 1D 5 30/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 5 06/12/2021 20:00
Hanging Man 1M 6 6/21
Dragonfly Bearish 1M 6 6/21
Doji Star Bearish 1M 6 6/21
Deliberation Bearish 1M 6 6/21
Tri-Star Bullish 5H 6 03/12/2021 21:00
Tri-Star Bearish 30 7 06/12/2021 21:30
Tri-Star Bullish 15 7 06/12/2021 23:30
Harami Bullish 1W 8 10/10/2021
Harami Cross 1W 8 10/10/2021
Tri-Star Bullish 1D 8 25/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 8 03/12/2021 11:00
Tri-Star Bullish 5H 9 03/12/2021 06:00
Tri-Star Bullish 1H 10 06/12/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 10 06/12/2021 22:45
Tri-Star Bearish 1D 11 22/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 12 06/12/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 12 06/12/2021 19:00
Abandoned Baby Bearish 1W 13 05/09/2021
Tri-Star Bearish 1D 13 18/11/2021
Tri-Star Bullish 5H 13 02/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 13 06/12/2021 22:00
Tri-Star Bullish 30 14 06/12/2021 18:00
Tri-Star Bearish 1H 15 06/12/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 15 06/12/2021 21:30
Upside Gap Three Methods 1W 16 15/08/2021
Tri-Star Bullish 1D 16 15/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 16 01/12/2021 19:00
Tri-Star Bearish 30 16 06/12/2021 17:00
Tri-Star Bearish 1H 17 06/12/2021 08:00
Tri-Star Bullish 5H 19 01/12/2021 04:00
Tri-Star Bullish 1H 19 06/12/2021 06:00
Tri-Star Bearish 15 19 06/12/2021 20:30
Tri-Star Bullish 1D 20 09/11/2021
Tri-Star Bearish 30 20 06/12/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1D 21 08/11/2021
Tri-Star Bullish 5H 21 30/11/2021 18:00
Tri-Star Bullish 30 21 06/12/2021 14:30
Tri-Star Bearish 15 21 06/12/2021 20:00
Tri-Star Bearish 1D 22 05/11/2021
Tri-Star Bullish 15 22 06/12/2021 19:45
Tri-Star Bullish 1D 23 04/11/2021
Tri-Star Bullish 5H 23 30/11/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 23 06/12/2021 19:30
Tri-Star Bearish 5H 25 29/11/2021 22:00
Tri-Star Bearish 30 25 06/12/2021 12:30
Tri-Star Bearish 1D 26 01/11/2021
Tri-Star Bearish 15 26 06/12/2021 18:45
Doji Star Bearish 1M 27 9/19
Tri-Star Bearish 5H 27 29/11/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1H 27 03/12/2021 22:00
Tri-Star Bullish 30 28 06/12/2021 11:00
Tri-Star Bullish 5H 29 29/11/2021 02:00
Tri-Star Bullish 15 30 06/12/2021 17:45
Three Outside Up 1M 31 5/19
Tri-Star Bullish 5H 31 26/11/2021 19:00
Tri-Star Bullish 1H 31 03/12/2021 18:00
Tri-Star Bearish 30 31 06/12/2021 09:30
Bullish Engulfing 1M 32 4/19
Tri-Star Bullish 15 32 06/12/2021 17:15
Dragonfly Doji 1M 33 3/19
Tri-Star Bearish 5H 33 26/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1H 34 03/12/2021 15:00
Bullish doji Star 1M 35 01/19
Harami Cross 1M 35 01/19
Tri-Star Bearish 1H 35 03/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 35 06/12/2021 07:30
Tri-Star Bearish 15 35 06/12/2021 16:30
Three Outside Up 1W 36 28/03/2021
Tri-Star Bearish 1D 37 15/10/2021
Tri-Star Bearish 5H 37 25/11/2021 13:00
Tri-Star Bullish 5H 38 25/11/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 38 03/12/2021 11:00
Tri-Star Bearish 30 38 06/12/2021 06:00
Deliberation Bearish 1M 39 9/18
Tri-Star Bearish 1D 39 13/10/2021
Tri-Star Bullish 30 39 06/12/2021 05:30
Tri-Star Bullish 5H 41 24/11/2021 17:00
Tri-Star Bearish 15 41 06/12/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1D 42 08/10/2021
Tri-Star Bearish 5H 42 24/11/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1H 43 03/12/2021 06:00
Tri-Star Bullish 30 43 04/12/2021 03:30
Hanging Man 1W 44 31/01/2021
Tri-Star Bullish 5H 44 24/11/2021 02:00
Tri-Star Bullish 15 44 06/12/2021 14:15
Bullish doji Star 1D 45 05/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 45 03/12/2021 04:00
Tri-Star Bullish 30 45 04/12/2021 02:30
Engulfing Bearish 1D 46 04/10/2021
Tri-Star Bearish 30 46 04/12/2021 02:00
Tri-Star Bullish 15 46 06/12/2021 13:45
Three Outside Up 1M 47 01/18
Tri-Star Bullish 5H 47 23/11/2021 11:00
Tri-Star Bearish 15 47 06/12/2021 13:30
Bullish Engulfing 1M 48 12/17
Tri-Star Bullish 30 48 04/12/2021 01:00
Tri-Star Bearish 5H 49 23/11/2021 01:00
Tri-Star Bullish 15 49 06/12/2021 13:00
Dark Cloud Cover 1W 51 13/12/2020
Tri-Star Bullish 5H 51 22/11/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1H 51 02/12/2021 22:00
Tri-Star Bullish 30 51 03/12/2021 23:30
Harami Bearish 1M 52 8/17
Tri-Star Bearish 15 52 06/12/2021 12:15
Three Outside Up 1M 53 7/17
Three Inside Up 1D 53 23/09/2021
Bullish Engulfing 1M 54 6/17
Inverted Hammer 1D 54 22/09/2021
Harami Bullish 1D 54 22/09/2021
Tri-Star Bearish 30 55 03/12/2021 21:30
Tri-Star Bearish 1H 56 02/12/2021 17:00
Tri-Star Bearish 15 56 06/12/2021 11:15
Tri-Star Bearish 5H 57 19/11/2021 12:00
Three Outside Up 1M 58 02/17
Tri-Star Bearish 30 58 03/12/2021 20:00
Tri-Star Bullish 15 58 06/12/2021 10:45
Bullish Engulfing 1M 59 01/17
Tri-Star Bullish 5H 59 19/11/2021 02:00
Bullish Hammer 1D 60 14/09/2021
Harami Bullish 1D 60 14/09/2021
Tri-Star Bearish 5H 60 18/11/2021 21:00
Tri-Star Bullish 1H 60 02/12/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 60 06/12/2021 10:15
Tri-Star Bearish 1H 62 02/12/2021 11:00
Tri-Star Bullish 5H 63 18/11/2021 06:00
Tri-Star Bearish 15 63 06/12/2021 09:30
Tri-Star Bullish 1H 64 02/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 64 03/12/2021 17:00
Tri-Star Bearish 1H 65 02/12/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 66 06/12/2021 08:45
Tri-Star Bearish 5H 67 17/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 5H 68 17/11/2021 05:00
Tri-Star Bullish 30 68 03/12/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 68 06/12/2021 08:15
Three Inside Up 1M 69 3/16
Tri-Star Bullish 1H 69 02/12/2021 04:00
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email