USDC/USD - USD Coin Đô la Mỹ

1.0000
0.0000(0.00%)
 • Khối lượng:
  5,221,053
 • Giá Mua/Bán:
  1.0000/1.0001
 • Biên độ ngày:
  1.0000 - 1.0001
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:USD Coin
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Mỹ

Dữ liệu Lịch sử USDC/USD OKX

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/11/2022 - 04/12/2022
1.00001.00011.00011.00005.22M-0.01%
1.00011.00011.00011.00005.50M+0.01%
1.00001.00011.00011.00008.47M-0.01%
1.00011.00011.00021.00008.68M0.00%
1.00011.00041.00050.999823.31M-0.03%
1.00041.00051.00061.000410.77M-0.02%
1.00061.00071.00081.00059.00M-0.02%
1.00081.00061.00131.000623.36M+0.01%
1.00071.00071.00071.00065.22M+0.01%
1.00061.00071.00081.00066.06M-0.01%
1.00071.00111.00111.000712.61M-0.04%
1.00111.00121.00131.00108.72M-0.01%
1.00121.00161.00161.001116.65M-0.03%
1.00151.00111.00161.001121.07M+0.04%
1.00111.00111.00121.00108.73M0.00%
1.00111.00111.00111.00106.09M+0.01%
1.00101.00091.00111.000811.38M+0.01%
1.00091.00111.00121.000316.65M-0.03%
1.00121.00111.00131.001014.75M0.00%
1.00121.00141.00211.001117.70M-0.02%
1.00141.00141.00251.001117.13M0.00%
1.00141.00201.00271.001312.53M-0.05%
1.00191.00231.00341.001215.09M-0.03%
1.00221.00361.00751.001528.63M-0.15%
1.00371.00211.02731.001291.46M+0.16%
1.00211.00021.00301.000176.25M+0.19%
1.00021.00001.00020.999838.98M+0.02%
1.00000.99991.00000.99995.05M0.00%
1.00000.99991.00000.99984.29M+0.01%
0.99990.99991.00000.999813.19M0.00%
0.99991.00011.00010.99998.95M-0.01%
Cao nhất: 1.0273Thấp nhất: 0.9998Chênh lệch: 0.0275Trung bình: 1.0009% Thay đổi: 0.0000
Bạn cảm thấy thế nào về USDC/USD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Bắc Mỹ
Châu Á
Châu Âu