Tin Tức Nóng Hổi
0

Tài khoản Trực tuyến Forex

Tìm Nhà môi giới theo Tài khoản Giao dịch

 Tên Nhà môi giớiMô tảLưu kýĐòn BẩyĐang mởÁp dụng
FOREX com The standard account is for those clients who feel comfortable trading forex and may have some experience trading online. [Thêm Thông Tin] $ 2000 100:1 Trực tuyến  
FOREX com A great way to get started in a live environment, the Forex mini account offers smaller contract sizes and up to 200:1 leverage. [Thêm Thông Tin] $ 200 200:1 Trực tuyến  
Cobra Trading Retail Margin Account [Thêm Thông Tin] $ 2000  Trực tuyến  
Cobra Trading Daytrading Account [Thêm Thông Tin] $ 30000  Trực tuyến  
OANDA Live Account [Thêm Thông Tin] $ 1  Trực tuyến  
Thinkorswim Advisors Live Account [Thêm Thông Tin] $ 3500 up to 100:1 Trực tuyến  
Lightspeed Trading Live Account [Thêm Thông Tin] $ 250 up to 200:1 Trực tuyến  
NobleTrading The Forex mini account is a great way to get started in a live environment with smaller contract sizes and a small initial deposit. [Thêm Thông Tin] $ 250 up to 100:1 Trực tuyến  
NobleTrading The standard account is for those clients who feel comfortable trading forex and may have some experience trading online. [Thêm Thông Tin] $ 2500 up to 100:1 Trực tuyến  
Zecco Forex A great way to get started in a live environment, the Forex mini account offers smaller contract sizes and up to 200:1 leverage. [Thêm Thông Tin] $ 250 up to 200:1 Trực tuyến  
Zecco Forex The standard account is for those clients who feel comfortable trading forex and may have some experience trading online. [Thêm Thông Tin] $ 2500 up to 100:1 Trực tuyến