Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

So Sánh Chênh Lệch Giá Nhà Môi Giới USD/SEK

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
14:20 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
FXCM
Tài Khoản Thật
20.513.6 27.7 113.5 13.6 33.4 113.5 13.6 21.6 69.6 15.7 40.1 203.6
Avatrade
Tài Khoản Thật
40.040.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
DF Markets
Tài Khoản Thật
80.080.0 82.3 93.0 80.0 80.8 87.4 80.0 80.8 90.7 80.0 85.0 115.7
FXPro
Tài Khoản Thật
85.030.0 55.2 191.2 30.0 51.6 150.0 30.0 45.8 191.2 34.5 65.7 191.2
Oanda
Tài Khoản Thật
300.033.9 95.8 300.0 33.9 70.0 300.0 33.9 52.7 163.6 36.5 143.5 300.0
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng