Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

OCTA FX Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
OCTA FX
Forex, H.đồng CFD, H.đồng Tương lai, Quyền chọn, Cược C.lệch
 Lưu ký T.Thiểu: $5
 Khu vực:
Tham Gia Ngay
  Hiện tại
03:16 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 0.90.7 0.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 5.2
GBP/USD 1.41.0 1.5 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.8 5.2
USD/JPY 1.31.2 1.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.5 2.6
USD/CHF 1.31.1 1.4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.4 10.4
AUD/USD 1.51.2 1.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.8 11.1
EUR/GBP 1.91.4 1.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.1 7.7
USD/CAD 1.51.4 1.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.3 9.6
NZD/USD 1.71.4 1.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.1 9.8
EUR/JPY 1.51.4 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.9 7.6
EUR/CHF 2.01.5 2.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.2 11.6
GBP/JPY 2.41.9 2.6 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.1 10.4
GBP/CHF 2.62.3 2.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 4.1 11.7
CHF/JPY 2.32.2 2.3 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.7 11.8
CAD/CHF 2.11.9 2.1 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.2 11.0
EUR/AUD 2.82.7 3.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3.9 11.8
EUR/CAD 2.01.0 2.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 11.8
AUD/JPY 1.91.7 1.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.3 11.7
AUD/NZD 2.62.3 2.8 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3.8 11.9
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng