Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Oanda Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
23:46 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 10.01.0 2.4 10.0 1.0 1.5 10.0 1.0 1.4 7.1 1.0 3.5 10.0
GBP/USD 15.01.3 3.6 15.0 1.4 2.0 15.0 1.3 1.9 15.0 1.4 5.1 15.0
USD/JPY 10.01.1 2.4 10.0 1.1 1.5 10.0 1.1 1.4 8.5 1.1 3.5 10.0
USD/CHF 15.01.3 3.3 15.0 1.3 1.8 15.0 1.3 1.7 4.4 1.3 5.0 15.0
AUD/USD 15.01.0 3.1 15.0 1.0 1.5 15.0 1.0 1.4 7.0 1.1 4.5 15.0
EUR/GBP 15.01.3 3.4 15.0 1.4 2.0 15.0 1.3 1.8 14.3 1.4 5.6 15.0
USD/CAD 9.01.5 2.9 10.0 1.5 2.1 10.0 1.5 2.0 10.0 1.5 3.7 9.0
NZD/USD 12.81.1 2.9 13.2 1.1 1.8 13.2 1.2 1.7 3.3 1.2 4.3 14.6
EUR/JPY 15.01.3 3.3 15.0 1.3 1.9 15.0 1.3 1.7 12.7 1.3 5.0 15.0
EUR/CHF 15.01.3 3.8 15.0 1.3 1.9 15.0 1.3 1.8 4.3 1.3 5.5 15.0
GBP/JPY 15.01.9 4.2 15.0 1.9 2.9 15.0 2.0 2.7 15.0 2.2 6.3 15.0
GBP/CHF 15.01.5 4.2 15.0 1.5 2.6 15.0 1.6 2.6 15.0 1.8 6.4 15.0
CHF/JPY 20.01.2 4.3 20.0 1.2 2.3 20.0 1.4 2.1 13.5 1.6 6.6 20.0
CAD/CHF 15.61.8 3.9 15.6 1.8 2.4 15.6 1.8 2.2 8.2 1.8 5.5 15.6
EUR/AUD 20.01.4 5.0 20.0 1.4 3.1 20.0 1.4 2.9 20.0 2.0 7.5 20.0
EUR/CAD 15.01.5 4.0 15.0 1.5 2.7 15.0 1.5 2.5 15.0 1.9 5.7 15.0
USD/ZAR 800.072.8 269.1 800.0 78.6 187.1 800.0 72.8 134.1 250.6 72.8 371.1 800.0
USD/TRY 500.043.2 150.5 500.0 46.7 102.4 500.0 43.2 65.7 90.6 43.2 219.5 500.0
USD/MXN 600.085.2 254.6 600.0 85.2 167.2 600.0 85.2 185.6 386.5 118.9 348.4 600.0
USD/SEK 300.033.9 95.8 300.0 33.9 70.0 300.0 33.9 52.7 163.6 36.5 143.5 300.0
AUD/JPY 15.01.2 3.3 15.0 1.3 1.8 15.0 1.3 1.7 9.4 1.2 4.8 15.0
AUD/NZD 10.02.5 4.3 10.0 2.6 3.7 10.0 2.5 3.4 5.0 2.6 5.3 10.0
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng