Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

GO Markets Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
10:59 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 0.30.0 0.3 5.8 0.0 0.6 5.8 0.0 0.2 0.7 0.0 0.5 5.8
GBP/USD 0.40.0 0.5 1.6 0.0 0.4 0.7 0.0 0.5 1.6 0.0 1.0 10.0
USD/JPY 0.20.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.4 0.0 0.3 3.7
USD/CHF 0.30.1 0.4 0.7 0.1 0.3 0.6 0.1 0.4 0.6 0.1 0.7 3.3
AUD/USD 0.10.0 0.2 0.8 0.1 0.2 0.3 0.0 0.2 0.4 0.0 0.4 2.8
EUR/GBP 0.20.0 0.3 2.2 0.1 0.3 0.5 0.0 0.3 2.2 0.0 0.7 10.2
USD/CAD 0.30.0 0.3 0.8 0.1 0.3 0.8 0.1 0.3 0.8 0.0 0.6 5.3
NZD/USD 0.40.0 0.3 0.8 0.1 0.3 0.5 0.0 0.3 0.6 0.0 0.7 4.0
EUR/JPY 0.20.0 0.2 0.7 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2 0.7 0.0 0.7 9.1
EUR/CHF 0.40.3 0.6 1.2 0.3 0.6 0.9 0.3 0.6 1.2 0.3 1.1 12.8
GBP/JPY 0.70.3 0.8 2.2 0.4 0.8 1.3 0.3 0.8 2.2 0.3 1.4 11.6
GBP/CHF 1.00.4 1.2 2.7 0.5 1.2 1.7 0.4 1.2 2.7 0.6 1.9 13.2
CHF/JPY 0.80.6 1.0 1.6 0.7 1.0 1.6 0.6 1.0 1.6 0.6 1.4 6.5
CAD/CHF 0.70.3 0.8 1.6 0.4 0.7 1.6 0.4 0.8 1.6 0.3 1.1 4.6
EUR/AUD 1.00.3 1.0 2.7 0.4 0.9 1.5 0.3 1.0 2.0 0.3 1.6 9.6
EUR/CAD 0.60.2 0.8 1.9 0.4 0.8 1.9 0.3 0.8 1.9 0.2 1.4 10.9
AUD/JPY 0.60.2 0.5 1.2 0.3 0.5 0.8 0.2 0.5 0.8 0.2 0.7 3.5
AUD/NZD 1.10.2 0.8 2.2 0.5 0.9 1.4 0.3 0.9 1.4 0.2 1.3 9.7
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng