Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

FXPro Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
23:30 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 1.31.3 1.7 2.2 1.3 1.7 2.2 1.7 1.7 2.2 1.3 1.7 3.2
GBP/USD 1.51.5 2.3 6.6 1.5 2.4 6.6 1.9 2.3 3.8 1.5 2.6 20.0
USD/JPY 1.41.4 1.7 3.0 1.4 1.7 3.0 1.5 1.7 2.2 1.4 1.7 9.3
USD/CHF 1.71.7 2.2 6.1 1.7 2.3 6.1 1.8 2.2 2.6 1.7 2.3 8.0
AUD/USD 10.81.8 3.0 10.8 1.8 2.1 9.7 1.8 2.0 2.7 1.8 3.8 10.8
EUR/GBP 1.31.3 1.9 6.2 1.3 2.0 6.2 1.6 1.9 3.3 1.3 2.2 20.0
USD/CAD 1.71.7 2.3 9.4 1.7 2.3 9.4 1.8 2.3 3.9 1.7 2.5 10.3
NZD/USD 1.81.8 2.7 4.9 1.8 2.9 4.9 2.5 2.8 3.1 1.8 2.8 13.3
EUR/JPY 1.81.8 2.3 4.3 1.8 2.4 4.3 2.0 2.3 3.3 1.8 2.4 9.2
EUR/CHF 2.82.0 2.5 7.0 2.0 2.4 7.0 2.0 2.4 3.4 2.0 2.7 7.5
GBP/JPY 2.32.3 3.1 5.6 2.3 3.2 5.6 2.6 3.0 5.6 2.3 3.5 30.0
GBP/CHF 5.02.9 3.8 6.3 2.9 3.7 6.3 2.9 3.6 6.3 2.9 4.4 26.0
CHF/JPY 5.02.0 2.9 6.7 2.2 2.7 6.7 2.0 2.6 6.0 2.0 3.3 9.9
CAD/CHF 3.53.1 3.6 10.6 3.1 3.7 10.6 3.1 3.5 10.6 3.1 3.8 8.0
EUR/AUD 18.72.3 4.7 20.2 2.3 3.1 20.2 2.3 3.0 5.5 2.3 6.2 18.7
EUR/CAD 6.52.3 3.7 9.6 2.3 3.3 9.6 2.3 3.3 9.6 2.3 4.3 14.0
USD/ZAR 271.070.0 139.2 342.0 72.8 119.9 321.0 70.0 103.8 200.0 80.0 188.2 361.0
USD/TRY 322.933.0 87.6 322.9 33.0 59.7 320.8 33.0 46.2 80.0 33.0 113.1 322.9
USD/MXN 150.057.0 98.3 150.0 57.0 88.2 150.0 57.0 88.1 140.0 72.4 114.0 211.5
USD/SEK 85.030.0 55.2 191.2 30.0 51.6 150.0 30.0 45.8 191.2 34.5 65.7 191.2
AUD/JPY 4.03.1 3.5 6.5 3.1 3.5 6.5 3.1 3.5 6.5 3.1 3.7 8.9
AUD/NZD 10.53.0 4.6 10.8 3.1 4.0 10.8 3.1 3.9 7.5 3.0 5.3 11.0
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng