Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

FxNet Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
10:59 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 2.22.2 2.4 8.5 2.2 2.6 8.5 2.2 2.3 3.3 2.2 2.6 9.1
GBP/USD 2.82.5 3.1 22.6 2.5 3.4 22.6 2.5 2.8 5.9 2.5 3.5 37.7
USD/JPY 2.42.2 2.6 20.2 2.2 3.0 20.2 2.2 2.4 3.4 2.2 2.8 20.2
USD/CHF 2.72.6 3.0 21.5 2.6 3.5 21.5 2.6 2.6 4.2 2.6 3.3 21.5
AUD/USD 2.62.4 2.7 17.9 2.4 3.0 17.9 2.4 2.5 3.5 2.4 2.8 17.9
EUR/GBP 3.63.4 4.0 23.1 3.4 4.3 23.1 3.4 3.6 12.4 3.4 4.5 33.0
USD/CAD 2.72.4 2.9 15.9 2.4 3.1 15.9 2.4 2.7 4.9 2.4 3.1 15.9
NZD/USD 2.82.4 2.9 17.6 2.4 3.3 17.6 2.4 2.7 4.1 2.4 3.1 17.6
EUR/JPY 3.53.3 3.8 19.3 3.3 4.3 19.3 3.3 3.5 6.0 3.3 4.1 27.0
EUR/CHF 4.03.0 4.2 25.1 3.0 5.0 25.1 3.0 3.7 6.5 3.1 4.8 25.1
GBP/JPY 4.23.1 4.8 47.2 3.1 5.6 47.2 3.1 4.1 14.2 3.2 5.7 56.2
GBP/CHF 4.93.6 5.4 36.5 3.6 6.5 36.5 3.6 4.7 13.2 3.6 6.5 64.0
CHF/JPY 6.05.1 6.4 23.0 5.1 7.4 23.0 5.1 5.8 9.3 5.1 7.0 23.0
EUR/AUD 4.53.0 5.0 62.3 3.0 6.0 62.3 3.0 4.4 7.9 3.1 5.7 62.3
EUR/CAD 4.33.2 4.8 29.3 3.2 5.3 29.3 3.3 4.2 8.7 3.3 5.6 33.6
AUD/JPY 3.53.1 4.0 32.0 3.1 4.5 32.0 3.1 3.6 5.5 3.1 4.3 32.0
AUD/NZD 4.33.0 4.5 36.5 3.0 5.2 36.5 3.1 4.0 8.3 3.0 4.9 36.5
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng