Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

FXGrow Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
03:23 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 8.28.1 8.2 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 8.5 12.1
GBP/USD 9.08.2 8.8 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 11.0 20.2
USD/JPY 8.48.2 8.4 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 8.7 16.2
USD/CHF 8.98.5 8.8 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 9.8 17.3
AUD/USD 8.68.2 8.5 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 8.8 13.2
EUR/GBP 2.11.9 2.2 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.1 11.8
USD/CAD 9.08.7 8.9 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 9.8 16.9
NZD/USD 1.51.2 1.5 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.9 9.1
EUR/JPY 2.11.8 2.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.8 13.7
EUR/CHF 2.32.1 2.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3.4 12.0
GBP/JPY 2.92.0 2.9 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.9 21.1
GBP/CHF 2.72.1 2.8 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 6.2 21.1
CHF/JPY 3.72.2 3.5 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 5.2 15.8
CAD/CHF 2.92.3 2.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.8 13.3
EUR/AUD 2.51.9 2.6 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.2 20.1
EUR/CAD 2.82.4 2.8 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 4.2 16.7
AUD/JPY 2.31.9 2.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.8 9.9
AUD/NZD 2.31.9 2.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.9 11.8
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng