Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

FXCM Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
14:20 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 0.20.0 0.2 2.5 0.0 0.2 0.8 0.0 0.1 2.5 0.0 0.3 3.1
GBP/USD 0.00.0 0.5 6.5 0.0 0.6 1.5 0.0 0.3 6.5 0.0 1.2 12.0
USD/JPY 0.10.0 0.2 3.4 0.0 0.2 1.2 0.0 0.2 3.4 0.0 0.4 5.5
USD/CHF 0.40.0 0.4 3.6 0.0 0.5 1.4 0.0 0.3 3.6 0.0 1.2 12.0
AUD/USD 0.20.0 0.2 3.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.2 3.0 0.0 0.5 2.9
EUR/GBP 0.20.0 0.4 3.8 0.0 0.5 1.6 0.0 0.3 3.8 0.0 1.0 11.6
USD/CAD 0.40.0 0.4 5.0 0.0 0.5 1.9 0.0 0.3 5.0 0.0 1.1 9.9
NZD/USD 0.40.0 0.4 5.8 0.0 0.4 0.9 0.0 0.3 5.8 0.0 0.6 5.0
EUR/JPY 0.30.0 0.4 5.9 0.0 0.5 1.8 0.0 0.3 5.9 0.0 0.9 8.7
EUR/CHF 0.30.0 0.5 1.7 0.0 0.6 1.7 0.0 0.4 1.1 0.0 1.6 12.7
GBP/JPY 0.10.0 0.7 10.9 0.0 0.8 2.0 0.0 0.6 10.9 0.0 1.4 13.9
GBP/CHF 0.20.0 0.8 6.5 0.1 0.9 2.1 0.0 0.7 6.5 0.0 2.1 20.3
CHF/JPY 0.20.0 0.5 4.9 0.0 0.6 1.6 0.0 0.4 4.9 0.0 1.3 12.7
CAD/CHF 0.60.2 0.7 6.3 0.2 0.8 2.2 0.2 0.6 6.3 0.2 1.5 11.6
EUR/AUD 0.70.0 0.7 9.8 0.0 0.9 2.9 0.0 0.6 9.8 0.0 1.2 11.3
EUR/CAD 0.70.0 0.6 11.1 0.0 0.8 2.6 0.0 0.5 11.1 0.0 1.3 13.0
USD/ZAR 19.514.2 59.8 417.5 14.2 48.5 106.6 14.2 42.0 224.5 19.3 128.3 614.6
USD/TRY 5.60.5 22.8 103.3 2.2 27.8 89.8 0.5 14.6 103.3 -0.7 38.3 339.7
USD/MXN 23.613.7 30.3 221.6 13.7 30.5 56.6 13.7 29.0 221.6 14.2 52.7 315.9
USD/SEK 20.513.6 27.7 113.5 13.6 33.4 113.5 13.6 21.6 69.6 15.7 40.1 203.6
AUD/JPY 0.50.0 0.5 5.1 0.0 0.6 1.5 0.0 0.4 5.1 0.0 0.8 5.1
AUD/NZD 0.80.2 0.8 9.2 0.2 0.8 1.8 0.2 0.7 9.2 0.2 1.1 6.7
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng