Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

FP Markets Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
23:12 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 0.40.0 0.2 1.2 0.0 0.1 1.2 0.0 0.1 1.2 0.0 0.3 6.1
GBP/USD 10.00.0 1.1 10.0 0.0 0.5 10.0 0.0 0.4 2.1 0.0 1.6 10.0
USD/JPY 2.90.0 0.4 3.2 0.0 0.3 3.2 0.0 0.2 0.9 0.0 0.6 3.2
USD/CHF 1.90.2 0.6 2.2 0.2 0.5 2.2 0.2 0.4 1.5 0.2 1.1 18.1
AUD/USD 1.00.1 0.3 1.5 0.1 0.3 1.5 0.1 0.2 0.8 0.1 0.5 10.0
EUR/GBP 5.80.1 0.9 6.1 0.1 0.5 6.1 0.1 0.4 2.4 0.1 1.3 6.1
USD/CAD 2.10.2 0.6 2.3 0.2 0.5 2.3 0.2 0.4 2.2 0.2 0.9 6.4
NZD/USD 0.60.2 0.5 1.8 0.2 0.5 1.8 0.2 0.4 1.8 0.2 0.7 6.8
EUR/JPY 3.00.1 0.6 3.5 0.1 0.4 3.5 0.1 0.3 2.5 0.0 0.9 6.2
EUR/CHF 2.10.4 0.9 2.8 0.4 0.8 2.8 0.4 0.7 2.6 0.4 1.8 20.6
GBP/JPY 0.90.5 1.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 1.7 0.5 1.1 1.7
GBP/CHF 16.00.4 2.3 16.8 0.4 1.3 16.8 0.4 1.0 6.1 0.4 3.7 25.1
CHF/JPY 4.00.6 1.4 4.0 0.6 1.2 4.0 0.6 1.0 3.7 0.6 2.3 20.2
CAD/CHF 8.10.8 2.1 8.1 0.8 1.5 8.1 0.8 1.4 4.2 1.0 3.4 26.1
EUR/AUD 2.10.2 0.8 4.0 0.2 0.7 3.7 0.2 0.6 3.4 0.2 1.3 16.3
EUR/CAD 2.20.4 1.1 3.4 0.4 1.0 3.4 0.4 0.9 3.4 0.4 1.6 12.8
AUD/JPY 2.00.4 0.8 2.4 0.4 0.8 2.3 0.4 0.7 2.3 0.4 1.0 7.5
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng