Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

ForexClub Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
23:15 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 1.10.8 1.0 1.9 0.8 1.0 1.9 0.9 1.0 1.9 0.7 1.1 3.7
GBP/USD 2.11.6 2.0 7.0 1.6 2.0 7.0 1.6 2.0 7.0 0.4 2.2 9.0
USD/JPY 1.20.8 1.1 2.1 0.8 1.1 2.1 0.8 1.1 2.1 0.1 1.3 8.0
USD/CHF 2.21.6 2.1 5.8 1.6 2.1 5.8 1.6 2.1 5.8 0.9 2.3 12.0
AUD/USD 1.20.7 1.0 2.6 0.7 1.0 2.6 0.7 1.0 2.6 0.1 1.1 3.7
EUR/GBP 3.11.9 2.6 7.9 2.0 2.8 5.1 2.0 2.6 5.1 0.5 2.7 12.8
USD/CAD 2.21.5 2.1 10.9 1.5 2.1 10.9 1.6 2.2 10.9 0.3 2.2 11.1
NZD/USD 1.41.2 1.6 5.2 1.2 1.7 5.2 1.2 1.7 5.2 0.3 1.8 9.0
EUR/JPY 2.21.6 1.9 9.5 1.6 1.9 9.5 1.6 1.9 9.5 0.8 2.2 11.3
EUR/CHF 3.83.2 3.6 7.9 3.2 3.5 7.9 3.2 3.6 7.9 0.9 3.8 13.1
GBP/JPY 4.53.5 4.5 13.5 3.7 4.5 13.5 3.6 4.4 13.5 0.8 4.7 21.8
GBP/CHF 4.43.3 4.3 18.7 3.3 4.2 18.7 3.3 4.2 18.7 0.9 4.9 26.8
CHF/JPY 3.72.8 3.6 14.7 3.2 3.7 14.7 3.1 3.7 14.7 1.1 4.0 21.9
CAD/CHF 3.02.6 3.1 12.2 2.6 2.9 12.2 2.6 3.0 12.2 1.1 3.6 18.8
EUR/AUD 4.33.6 4.1 13.4 3.6 4.1 13.4 3.6 4.0 13.4 1.4 4.3 16.5
EUR/CAD 4.33.5 4.4 21.8 3.5 4.4 21.8 3.6 4.4 21.8 1.5 4.7 16.7
AUD/JPY 3.93.2 4.0 8.2 3.2 3.7 8.2 3.2 3.6 8.2 1.8 4.3 10.5
AUD/NZD 3.92.6 3.2 18.6 2.6 3.2 18.6 2.6 3.2 18.6 0.4 3.6 15.5
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng