Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Forex4you Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
23:11 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 4.40.1 0.5 4.4 0.1 0.2 4.4 0.1 0.2 1.0 0.1 0.8 4.5
GBP/USD 5.80.1 0.8 7.4 0.1 0.5 7.4 0.1 0.4 2.1 0.1 1.1 7.4
USD/JPY 4.70.1 0.6 4.9 0.1 0.2 4.9 0.1 0.2 0.8 0.1 0.8 4.9
USD/CHF 5.60.1 0.9 5.6 0.1 0.5 5.6 0.1 0.4 1.4 0.1 1.6 9.9
AUD/USD 4.90.1 0.6 4.9 0.1 0.3 4.9 0.1 0.2 1.5 0.1 0.9 5.8
EUR/GBP 5.30.1 0.8 5.7 0.1 0.5 5.7 0.1 0.4 2.9 0.1 1.1 5.7
USD/CAD 3.10.1 0.7 4.9 0.1 0.5 4.9 0.1 0.5 2.0 0.1 1.0 8.1
NZD/USD 1.80.1 0.6 2.6 0.1 0.5 2.6 0.1 0.4 1.3 0.1 0.8 8.2
EUR/JPY 5.00.1 0.7 5.2 0.1 0.4 5.2 0.1 0.3 2.2 0.1 1.1 6.1
EUR/CHF 3.70.1 0.9 4.6 0.1 0.7 4.6 0.1 0.6 2.3 0.1 1.6 13.6
GBP/CHF 9.40.1 1.7 9.8 0.1 1.3 9.8 0.1 0.9 4.3 0.1 2.7 14.8
CHF/JPY 4.30.2 1.4 8.9 0.2 1.1 8.9 0.3 0.8 5.9 0.2 2.2 11.8
CAD/CHF 4.90.1 1.1 6.6 0.1 0.8 6.6 0.1 0.5 2.8 0.1 2.1 13.2
EUR/AUD 13.60.1 1.6 15.4 0.1 0.9 15.4 0.1 0.7 3.8 0.1 2.6 15.9
EUR/CAD 5.00.1 1.2 9.0 0.1 1.0 9.0 0.1 0.9 3.1 0.1 1.9 10.7
AUD/JPY 5.80.1 0.9 6.2 0.1 0.5 6.2 0.1 0.4 1.7 0.1 1.3 10.0
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng