Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Forex.com Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Forex.com
Forex, H.đồng CFD
 Lưu ký T.Thiểu: $250
 Khu vực: United States
Tham Gia Ngay
  Hiện tại
23:45 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 6.01.1 2.1 6.0 1.1 1.6 6.0 1.1 1.5 3.9 1.1 2.5 6.0
GBP/USD 9.31.5 3.2 9.3 1.6 2.4 9.3 1.6 2.2 4.9 1.5 4.1 9.3
USD/JPY 8.01.1 2.4 8.0 1.1 1.7 8.0 1.1 1.6 2.4 1.1 3.2 8.0
USD/CHF 11.01.2 3.1 11.0 1.2 2.0 11.0 1.2 1.9 5.7 1.4 4.2 11.0
AUD/USD 9.11.3 2.7 9.1 1.3 2.0 9.1 1.3 1.8 3.5 1.3 3.4 9.1
EUR/GBP 12.70.9 3.0 12.7 0.9 1.7 9.8 0.9 1.5 6.6 1.0 4.2 12.7
USD/CAD 9.31.4 3.1 9.3 1.4 2.2 9.3 1.4 2.2 6.2 1.5 4.0 9.3
NZD/USD 15.71.9 4.3 15.7 2.0 2.8 15.7 2.0 2.6 4.3 1.9 5.6 15.7
EUR/JPY 25.21.3 5.1 25.2 1.4 2.4 15.9 1.4 2.1 10.2 1.3 7.2 25.2
EUR/CHF 11.61.7 4.0 11.6 2.1 3.0 11.6 1.8 2.8 10.5 1.7 5.1 11.6
GBP/JPY 17.12.4 5.6 17.1 3.0 4.0 17.1 3.0 3.9 17.1 2.4 7.1 17.1
GBP/CHF 24.32.8 6.8 24.3 2.8 4.5 24.3 2.8 3.8 24.3 3.1 9.3 24.3
CHF/JPY 28.32.0 6.2 28.3 2.2 3.1 20.5 2.0 2.7 17.2 2.0 8.9 28.3
CAD/CHF 22.13.4 6.3 22.1 3.5 4.1 17.9 3.4 3.7 16.6 3.4 8.5 22.1
EUR/AUD 16.13.0 5.7 16.1 3.1 4.5 16.1 3.1 4.1 16.1 3.0 7.1 16.1
EUR/CAD 16.92.5 5.4 16.9 2.6 3.9 16.9 2.5 3.7 16.9 2.4 6.9 16.9
USD/ZAR 330.043.8 159.1 330.0 67.0 153.4 330.0 56.7 126.4 330.0 43.8 182.0 330.0
USD/TRY 157.08.2 134.4 157.0 8.2 152.3 157.0 8.2 139.4 157.0 23.6 124.0 157.0
AUD/JPY 12.31.6 3.6 12.3 1.7 2.5 12.3 1.8 2.3 12.3 1.6 4.7 12.3
AUD/NZD 18.62.7 6.3 18.6 2.7 4.8 18.6 3.1 4.3 18.6 3.1 7.8 18.6
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng